Mazsalacā turpinās infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

Grupu dzīvokļa iekārtojums Mazsalacā, Parka ielā 9

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros Mazsalacā turpinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” (Nr.9.3.1.1/18/I/027) īstenošana.

Pēc būvdarbu, apdares un labiekārtošanas darbiem, Valmieras novada būvvalde augustā pieņēma būvi ekspluatācijā. Šajā ēkā tiks sniegts grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – 13 vietas ar dzīvokļa pakalpojumam piemērotu un tā sniegšanas prasībām atbilstošu infrastruktūru. Telpas aprīkotas ar modernām mēbelēm, virtuvēm un visu nepieciešamo sadzīves tehniku, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem spētu dzīvot patstāvīgi, justos pieņemti un integrētos sabiedrībā.

Ēkas pārbūves būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS”, būvdarbus veica SIA „Accent Būve”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “BŪVE WOOD LINE”.

Savukārt ēkā Mazsalacā, Parka ielā 31, projekta ietvaros jau tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi – pielāgotajās telpās darbojas dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (11 vietas), kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai izveidotu infrastruktūru pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – pakalpojumi nodrošina šīm personām spēju un prasmju attīstīšanu, kas palīdzēs nākotnē iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs kā vietējā novada, tā plašākā mērogā.

No projekta attiecināmajām izmaksām 828 491.22 EUR apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz 45.39% (376 018.08 EUR), pārējo līdzfinansējumu nodrošina Valmieras novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds