Mazsalacā noslēgušies grupu dzīvokļu ēkas būvdarbi

Grupu dzīvokļu ēka Mazsalacā, Parka ielā 9

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros Mazsalacā norisinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” (Nr.9.3.1.1/18/I/027) īstenošana.

Ēkā Parka ielā 9, Mazsalacā, aprīlī pabeigti būvdarbi. Šajā ēkā tiks sniegts grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – 13 vietas ar dzīvokļa pakalpojumam piemērotu un tā sniegšanas prasībām atbilstošu infrastruktūru.

Ēkas pārbūves būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS”, būvdarbus veica SIA „Accent Būve”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “BŪVE WOOD LINE”.

No projekta attiecināmajām izmaksām 839 615.70 EUR apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz 45.39% (381 067.48 EUR), pārējo līdzfinansējumu nodrošina Valmieras novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds