Mazsalacā noskaidroti IX Mazpilsētu un lauku koru konkursa laureāti

9.jūlijā Mazsalacā norisinājās IX Mazpilsētu un lauku koru konkurss, pieminot Sēļu pagastā dzimušā Cimzes skolotāju semināra absolventa, Mazsalacas novada koru darba aizsācēja Pētera Hincenberga 190. gadadienu.

Koru konkursā kategorijā “Pilsētu kori” augstāko žūrijas novērtējumu un galveno balvu saņēma Vidzemes Augstskolas un Valmieras Kultūras centra jauniešu koris “Skan” (mākslinieciskā vadītāja un diriģente Irēna Zelča, diriģents Rūdolfs Bērtiņš, koncertmeistare Līga Ivāne).

Kategorijā “Pagastu kori” izcilu sniegumu parādīja un galveno balvu saņēma Priekuļu pagasta sieviešu koris “Laumas” (diriģente Iveta Lapiņa, koncertmeistare Irita Merga), koris konkursā piedalījās trešo reizi. Bauskas novada Vecsaules pagasta sieviešu koris “Skalve” (kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente Ingrīda Zemļinska, kormeistare Antra Baltgalve) konkursā ieguva I pakāpi.

Kategorijā “Mazpilsētu kori” I pakāpi ieguva Mazsalacas Kultūras centra jauktais koris “Salaca” (diriģente Arta Zunde, kormeistars Gatis Burvis, koncertmeistare Katrīna Žibale), koris konkursā piedalījās devīto reizi.

Mazsalacas Kultūras centra direktore Dace Jurka: “Pēc konkursa Svētās Annas baznīcā, pārdomāti pāršķirot vēstures lappuses, Oresta Silabrieža vadībā un ar režisora Jura Joneļa radošo kopsalikumu, izskanēja koru koncerts. Neticami, bet pēc 30 stundu lidojuma no Kalifornijas, koristi un mēs, rīkotāji, varējām sveikt Pētera Hincenberga mazmazmeitu Zīli Dumpis. Viņas vēstījums un vēlējums iedvesmoja, radīja pārliecību, ka darām svētīgu darbu. Netradicionāli, bet svētīgi suminājām laureātus, un emocijas, ko radīja koru muzicēšana, gandarīja ikvienu. Interesants repertuārs, pārdomāti priekšnesumi un stabils sniegums – žūrijas atzinīgie vārdi un laba vēlējumi. Paldies kompetentajai žūrijai – Valmieras apriņķa koru virsdiriģentam Mārtiņam Klišānam, Jēkabpils apriņķa koru virsdiriģentei Agitai Ikauniecei-Rimšēvičai un “Latvijas koncerti” direktoram, konkursa iedibinātājam Guntaram Ķirsim! Paldies konkursa dalībniekiem – koru dalībniekiem un vadītājiem! Konkurss varēja notikt, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda un Valmieras novada pašvaldības atbalstam. Paldies komandai Valmieras Kultūras centrā un Mazsalacas Kultūras centrā, kā arī Mazsalacas Svētās Annas baznīcai! Konkurss noteikti turpināsies arī nākamajos gados!”

IX Mazpilsētu un lauku koru konkurss norisinājās ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu mērķprogrammā “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja”.

Foto: Emīls Vanags