Mazsalacā izveidoti publiskā interneta pieejas punkti

Publiskais internets

Īstenojot “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) WiFi4EU” projektu, Mazsalacā izveidoti publiskie bezvadu interneta piekļuves punkti ārtelpās un publisko ēku iekštelpās.

Brīvdabā projekta bezvadu internetu var izmantot gan Valtenberģu muižas pagalmā, gan aiz muižas uz parka pusi, tāpat internets pieejams Mazsalacas vidusskolas pagalmā, pie ieejas namiņa Skaņākalna dabas parkā un Mazsalacas pilsētas centrā.

Iekštelpās bezvadu internets ierīkots abās Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas ēkās, Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādē “Dārziņš”, Valtenberģu muižas 2. stāvā, SIA “Banga KPU” telpās un Mazsalacas vidusskolā.

Šo bezvadu interneta piekļuves punktu izmantošana ir bezmaksas, internets pieejams ikvienam, meklējot pēc nosaukuma WiFi4EU.

Publiskos bezvadu interneta piekļuves punktus uzstādīja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta aktivitātes “WiFi4EU/ Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” projektā “Par bezvadu interneta piekļuves punktu piegādi, montāžu un nepieciešamās infrastruktūras izbūvi”. Projekta ieviešanas izmaksas 15 000,00 EUR, kuras pilnībā sedza Eiropas Savienības finansējums, uzstādīšanas darbus veica SIA “OSS Networks”. Ikmēneša uzturēšanas izmaksas segs Valmieras novada pašvaldība.