Mazsalacā darbu sāk jauns sociālo pakalpojumu centrs “Laiva”

Grupu dzīvokļu ēka Mazsalacā, Parka ielā 9

Mazsalacā, Parka ielā 9 un 31, īstenojot Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valmieras novada pašvaldības finansējumu sakārtota infrastruktūra sociālo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Mazsalacā izveidota, īstenojot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”.

26. oktobrī pašvaldības telpās Mazsalacā, Parka ielā 9, atklāja biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” atbalsta centra “Laiva” sociālos pakalpojumus, kas tiks sniegti pašvaldības deleģējuma līguma ietvaros, lai nodrošinātu sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā.

Parka ielā 31 “Latvijas Samariešu apvienības” sociālo pakalpojumu centrā “Laiva” tiks nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 31 bērnam (fizioterapija, psihologa un logopēda konsultācijas), dienas aprūpes centra pakalpojums 11 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī Parka ielā 9 būs pieejams grupu dzīvokļa pakalpojums ar 13 vietām. Infrastruktūras izveides procesā nozīmīgs ieguvums ir vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem – abās ēkās pieejami pacēlāji un izveidota iebrauktuve.

“Pašvaldībai, attīstot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un kopā ar sadarbības partneriem nodrošinot kvalitatīvus, iedzīvotājiem nepieciešamus pakalpojumus, ir svarīgi nodrošināt atbalstu līdzcilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama, gan tiem, kuru spēkos ir to sniegt,”

norāda Kaija Muceniece, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.

“Esam gandarīti, ka varam paplašināt mūsu sociālo pakalpojumu klāstu, sniedzot atbalstu pēc iespējas vairāk cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tāpat liels prieks par veiksmīgo sadarbību, kas samariešiem izveidojusies ar Valmieras novada pašvaldību – kopā mēs varam izdarīt daudz laba,”

saka Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” vadītājs.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece, Sociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētājs Guntars Štrombergs, Vidzemes plānošanas reģiona projekta ”Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone un biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” pārstāvji, tostarp biedrības vadītājs Andris Bērziņš.

Atklāšanas pasākuma dalībnieki uzrakstīja novēlējumus “laiviņām”, ko īpaši šim notikumam bija izveidojuši dienas aprūpes centra klienti.

No projekta attiecināmajām izmaksām 828 491.22 EUR apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz 45.39% (376 018.08 EUR), pārējo līdzfinansējumu nodrošina Valmieras novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Eiropas reģionālais attīstības fonds