Mazsalacā aizvadīta Gada balle

2022. gada 30. decembrī Mazsalacā norisinājās Gada balle, atminoties aizejošo gadu, paveikto un piedzīvoto.

Aicinot līdzcilvēkus pamanīt labus darbus un cilvēkus sev apkārt, pateicāmies iedzīvotājiem, kuri ar savu vārdu, darbu, dzīvesveidu ikdienā devuši ieguldījumu Valmieras novada, tostarp Mazsalacas pilsētas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes un Mazsalacas pagasta, izaugsmē.

Pateicamies Baibai Zilpaušai par ieguldīto sirdsdarbu mūža garumā, izglītojot bērnus Ramatā, Ivaram Klodzinskim par atsaucību, palīdzot līdzcilvēkiem neskatoties ne pulkstenī, ne kalendārā, Oksanai Isakovai par veiksmīgu un vispusīgu uzņēmējdarbības uzsākšanu pakalpojumu sniegšanā Mazsalacā, Baibai Bīviņai par sirdsdarbu un radošumu, daudzu gadu garumā organizējot un ieinteresējot pirmsskolas vecuma bērnus dejot prasmē un bērnu pasākumos, Zanei Ramatai par interesantu, radošu un daudzveidīgu preču nodrošinājumu veikalā “Hedēra” un uzņēmējdarbības uzsākšanu Mazsalacā, Agnesei Vanagai par empātiju, izpalīdzību un sapratni dzīves grūtajos brīžos, Atim Ābelītim par sirdsdarbu, nesavtību un ieguldījumu jauniešu audzināšanā vairāk nekā 40 gadu garumā, Ivaram Slotiņam par ieguldījumu jauniešu izglītošanā un sportisko aktivitāšu nodrošināšanā, Viktorijai Puriņai par atbalsta organizēšanu Ukrainas iedzīvotājiem.

Muzicēja Mazsalacas Kultūras centra kolektīvi: bērnu un jauniešu ansamblis “Svētdienas”, vadītāja Sarmīte Ausekle, tautisko deju ritmika “Danču bērni”, vadītāja Baiba Bīviņa, jauniešu deju kopa “Oga”, vadītāja Aija Vidovska, vidējās paaudzes deju kopa “Skaņaiskalns”, vadītājs Jānis Trezuns, viesi no Valmieras – HIP HOP un urban slēgtā deju grupa “Divided”, vadītāja Kristiāna Ordone.

Par vakara muzikālo noformējumu un nakts balli pateicamies grupai “Vēja runa”.

Informāciju sagatavoja:
Alīna Veidemane,
Mazsalacas Kultūras centra kultūras pasākumu organizatore

Foto: Klāvs Vasiļevskis