Mazs projekts, liels prieks – jaunieši īsteno idejas savas apkārtnes labiekārtošanai

Septembrī pie “Beverīnas jauniešiem” viesojās Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija (VNF JIL) ar labdarības un filantropijas programmu un mini ideju konkursu “MĒS savai vietai”. Jaunieši iepazinās ar vietējās labdarības un brīvprātīgā darba iespējām Valmieras apkaimē un praktiski darbojoties, tika radītas idejas savas apkārtnes veidošanai, labiekārtošanai.

Priecē, ka jaunieši ātri uztvēra un pareizi saprata konkursa mērķi – pilnveidot vietējo iedzīvotāju dzīvi un sniegt labumu iespējami lielākam cilvēku skaitam. Konkursā piedalījās 11 jaunieši no Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagasta. “Jauki, ka šajās apmācībās varējām piedalīties arī neklātienē caur platformu Zoom, jo tajā laikā atradāmies pieredzes apmaiņas programmā ārpus Latvijas. Vislabāk apmācībās patika, ka tika izmantotas atraktīvas spēles,” saka Daiga Zariņa. Konkursā “Beverīnas jaunieši” kopā iesniedza sešas idejas. Un visas bija par savas apkārtējās vides labiekārtošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu gan sev, gan citiem. Jaunieši nebaidās darīt darbu arī brīvprātīgi un palīdzēt citiem. Pašu dalībnieku vidū par labākajām idejām tika izvirzītas “Esi aktīvs” un “Silta sirds”. Šīs komandas arī saņēma naudas balvu 50 eiro vērtībā katra, lai savas idejas realizētu.

Idejas “Silta sirds” autores Linda Ziemane un Vendija Patrīcija Knopkina vēlējās iepriecināt nelaimē nonākušos bērnus un jauniešus, kas uzturas centrā “Valdardze” un pavadīt kopā laiku, spēlējot dažādas spēles. “Par iegūto finansējumu nolēmām iegādāties galda spēles, kas būs interesantas dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Spēles nogādāsim centrā “Valdardze”. Un, kad būs iespējams, dosimies ciemos, lai spēlētu tās kopā ar centra iemītniekiem. Nākotnē gribētu arī apciemot kādu pansionātu un palīdzēt dzīvnieku patversmē,” stāsta Linda.

Idejas ”Esi aktīvs” autori Kristaps Skujiņš un Reinis Augusts Ābelītis atklāj, ka doma par Mūrmuižas centra futbola vārtu atjaunošanu radusies, jo visu vasaru brīvajos brīžos puiši spēlēja futbolu. “Sākotnējā ideja bija pacelt futbola vārtus augstāk un iegādāties visiem pieejamu bumbu. Izvērtējām iespējas, veicām cenu izpēti un sapratām, ka šobrīd nevarēsim pacelt vārtus augstāk. Par iegūto finansējumu iegādājāmies futbola bumbu, kas būs visiem pieejama un treniņa tīklu, ar kuru varēsim organizēt mazās sacensības. Vārtus paši arī pārkrāsojām,” stāsta Reinis. Puišu idejai pievienojās arī citi jaunieši, kas palīdzēja pie praktiskiem darbiem. “Vislabāk šajā projektā man patika vārtu krāsošana un skaistais rezultāts,” atzīst Alise Zariņa. “Diemžēl situācija valstī un ierobežojumi darīja savu, tāpēc nevarējām noslēgt projektu kā gribējām – ar simbolisku futbola turnīru, uz kuru aicinātu jauniešu komandas arī no citām vietām. Bet to mēs izdarīsim, kad drīkstēs. Cerams, ka pavasarī,” stāsta Kristaps.

Jauniešu iniciatīvu atbalstīja arī Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Fūrmanis, atrodot iespēju atjaunotos futbola vārtus papildināt ar jaunu tīklu. Pie praktiskiem darbiem palīdzēja Romāns Vaščenko.

Noslēgumā var piebilst, ka VNF JIL mini ideju konkurss „Mēs savai vietai” bija lieliska iespēja Beverīnas jauniešiem iziet cauri visiem projekta īstenošanas posmiem, sākot ar idejas izdomāšanu līdz pat atskaitei. Īstenojot mini idejas, jaunieši gūst pirmo pieredzi un apjauš savas stiprās puses, kas noderēs strādājot jau pie plašāka mēroga projektiem nākotnē!

Informāciju sagatavoja:

Marika Daļecka

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības

Jaunatnes lietu speciāliste