Mazpulka “Valmieriņi” attīstībai (2023)

Mazpulka “Valmieriņi” attīstībai (2023)

Mazpulka “Valmieriņi” attīstībai (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Mazpulka “Valmieriņi” vecāki”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: radīt bērniem motivāciju darboties mazpulkā “Valmieriņi”, lai līdz mācību gada sākumam izveidot stipru, saliedētu mazpulcēnu komandu, kura 2023.gada septembra sākumā aicinātu mazpulkam pievienoties arī citus Valmieras sākumskolas skolēnus.
Paveiktais: Noorganizēta vides spēļu diena, ekskursija uz zemnieku saimniecību “Zilūži”, Valmieras sākumskolā izveidots informatīvais stends par mazpulku, mazpulcēniem sagatavoti vienotas identitātes krekliņi, ar kuriem mazpulka dalībnieki piedalījās Latvijas mazpulku reģionālajā projektu forumā Līvānos. Projekta laikā noorganizēti arī svētki par godu mazpulku gada projekta noslēgumam, kā arī ņemta dalība 11.novembra Lāpu gājienā.