Matīšu Tautas namam-100

Matīšu TN -100

Šogad Matīšu Tautas namam aprit 100. gadadiena. Atzīmēsim to ar skaistu koncertu 25. maijā, piedaloties Matīšu Tautas nama amatiermākslas kolektīviem un arī viesiem, bijušajiem un esošajiem kultūras darbiniekiem, sadarbības partneriem un kultūras dzīves mīļotājiem.

Svētku norises režisore Gunita Bārda kopā ar mūsu amatierteātra dalībniekiem veido svētku scenāriju un kolektīvi – īpašus priekšnesumus. Visiem būs sarūpēta svētku torte un kafija, bet balli spēlēs grupa “Džentlmeņu špagats”. Īpaši prieks, ka gatavojam izstādi, kas vēstīs par Matīšu Tautas nama vēsturi.

Jubilejas norisē pagriezīsim laika ratu 100 gadu senā pagātnē. Tolaik Matīšos esošās 16 biedrības rīkoja biedrības nama (tagadējā Matīšu Tautas nama)  pamatakmens ielikšanas svētkus. Senajā fotogrāfijā ārsta mājas dārzā redzami šī svarīgā notikuma dalībnieki. Pie pamatakmens likšanas piedalījās toreizējais Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste un Latviešu zemnieku savienības izveidošanas iniciators un vadītājs Kārlis Ulmanis.

Par kultūras cilvēkiem bieži vien saka: “Spēlēju, dancoju, visu savu mūžu.” Taču līdz spēlēšanai un dancošanai labā kvalitātē nonākam ar neatlaidību un reizēm pat asarām mēģinājumos, taču tas ir arī liels gandarījums. Mūsu kolektīvus raksturo noturība, neatlaidība, uzcītība un visas citas labās īpašības, kas ir pamatā skatēs iegūtajiem augstajiem rezultātiem deju kolektīvam “Līksme”, folkloras kopai, vokālajiem ansambļiem, amatierteātrim. Šī gada janvārī dāmu deju kolektīvs piedalījās XXIII jaunrades deju konkursā Valmierā, kas arī apliecina šī kolektīva labo māksliniecisko līmeni. Lepojos ar mūsu kolektīviem.

VPDK “Līksme” vadītāja Iveta Kļaviņa strādā kopš kolektīva izveidošanās 2006. gada decembrī. Amatierteātris izveidojās 2007. gada novembrī. Tā pirmā vadītāja bija Nelda Bailīte-Irmeja, bet šobrīd to vada režisore Kristīne Daiga. Kopš 2013. gada darbojas senioru vokālais ansamblis “Mārtiņroze” ar vadītāju Mārtiņu Roziņu, bērnu deju kolektīvs “Kamolītis”, ko tagad vada Dace Rulle, un dāmu deju kolektīvs “Dzintare”, šobrīd to vada Gunta Ābele. Folkloras kopa izveidojās 2015. gada novembrī, un šī kolektīva pirmais vadītājs bija Mārtiņš Roziņš, bet tagad to vada Patricija Siliņa. Sieviešu vokālais ansamblis “Rudzupuķe” darbojas kopš 1998. gada, tolaik vēl bez nosaukuma. Nosaukumu “Rudzupuķe” tas ieguva 2013. gadā. Pašlaik kolektīvs pārtapis par sieviešu vokālo ansambli “Kvarta”, to vada Dace Dēnava. Pastāvēs, kas pārmainīsies! No 2007. gada līdz 2020. gadam darbojās mūsdienu deju grupa – sākumā “Nezāles”, ko izveidoja Ieva Krūzkope, un vēlāk “Zibsnis” pie vadītājas Aigas Mušpertes. Tāpat arī mūsu namā notiek vingrošanas un cigun maksas kolektīvu nodarbības.

Kopā Matīšos aizvadīti 17 ar pusi darba gadi, un šī ir mana pēdējā sezona Matīšu Tautas namā. Pats galvenais, ko vēlos matīšniekiem novēlēt, ir nepazaudēt savas kultūras tradīcijas, kopt tās, sargāt un pilnveidot! Lielākā daļa iepriekšminēto kolektīvu vadītāji kopā ar mani kolektīvus veidoja no jauna, pārvarējām grūtības, meklējām risinājumus un ticējām, ka tiks atgūts Matīšu Tautas nams. Ticībai liels spēks. Tagad par skaisto, atjaunoto ēku priecājas visi – kā matīšnieki, tā arī viesi, kuri ik pa laikam atbrauc iepazīt namu, pieredzes apmaiņā vai arī sniegt koncertu. Atjaunoto namu atvērām 2019. gada 22. martā. Ļoti priecāsimies satikties atkal ar toreizējiem atvēršanas svētku dalībniekiem Matīšu Tautas nama simtgades norisē.

Ligita Jenča, Burtnieku Kultūras centra kultūras speciāliste

Matīšu Tautas namā