Matīšos jau skan pašu darinātas kokles

Matīšu folkloras kopa

Pagājušā gada nogalē Matīšu folkloras kopas “Pūrs” dalībnieki piedalījās Valmieras novada pašvaldības finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu, biedrību un nodibinājumu projektu konkursā un saņēma atbalstu kopas dalībnieku iniciatīvai – turpināt pirms pandēmijas iesākto kokļu gatavošanu. Projekta laikā tika izgatavotas 6 kokles, viena vēl tapšanas procesā. Šis radošais, skaistais, bet dažreiz arī dažādu emociju ieskautais kokļu tapšanas process mums, kopas dalībniekiem, kopā bija ļoti vērtīgs. Gan kokļu gatavotājas un gatavotāji uzzinājām daudz interesantu lietu ne tikai par šo kokļu radīšanas procesu, bet arī daudz ko katrs pats par sevi – cik pacietīgam, iejūtīgam jābūt, darbojoties ar kaltu, cik uzmanīgam slīpējot izveidotā kokles raksta detaļas. Tik daudz maņu iesaistīts! Klausījāmies enerģiskā klabēšanā, ritmiskā slīpēšanā, izjutām kalta spēju griezt koku kā sviestu, smaržojām koka un vaska aromātu, ar acīm baudījām kā reizi no reizes, koka gabals pārtop par ko maģisku – par mūzikas instrumentu, kas priecēs gan sevi, gan citus! Kopā nācām gan sniegputeņa laikā, gan jau pavasara cīruļa dziesmu pavadīti kokļu radīšanas pēdējos mirkļos.

Viennozīmīgi, esam ne tikai radījuši mūsu tautas mūzikas instrumentus, jau snieguši pirmo koncertu, kurā jaunās kokles priecēja Lieldienu svinētājus, bet arī kļuvuši par daudz tuvākiem draugiem. Kokles mūs vieno!

Pirms katras kokles pirmo skaņu ieskandināšanas, mēs ievilkām elpu…un “piedzima” kokle! Nav vārdiem izsakāmas sajūtas, kad skan paša rokām radīts šis dvēseliskais instruments!

Paldies Valmieras novada pašvaldībai par atbalstu!

Informāciju sagatavoja:
Patricija Siliņa
Matīšu folkloras kopas “Pūrs” vadītāja