Marijas mājas būvdarbi tuvojas noslēguma posmam

Marijas mājas būvdarbi tuvojas noslēguma posmam

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas Marijas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūves būvdarbi, kuri tika uzsākti 2022. gada pavasarī, šobrīd tuvojas noslēgumam posmam.

“Jumta remontdarbi ir pabeigti, vēl beidzamie darbi notiek pie ēkas fasādes. Pašlaik spēki tiek koncentrēti uz iekštelpu vieglā karkasa starpsienu izbūvi un vājstrāvu tīklu instalāciju”, norāda stratēģisko vadības procesu vadītāja A.Kitnere.

Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi slimnīcā norisinās kopš 2021.gada, kad tika noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu.

Aprēķināts, ka pēc veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem Marijas mājā primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā būs 18,07 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā sasniegs 47,604 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānots, ka kopējās projekta izmaksas  EUR 409 331.47 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 347 931,55 un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 61 399,92.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/006

Informāciju sagatavoja
Ilona Rāviete
Projektu vadītāja VSIA “Strenču PNS”