Mamanets Rūjienā (2022)

Mamanets Rūjienā (2022)

Mamanets Rūjienā (2022)

Projekta īstenotājs: Iedzīvotāju iniciatīvas grupaRūjienas mamanets”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Iegādājoties formas tērpus sacensībām Mamanet Rūjienas komandām, iegūt vienotu identitāti un popularizēt šo sporta veidu.Lai stiprinātu mamanetā ieinteresēto sieviešu kopienu, nepieciešams veicināt jaunās komandas atpazīstamību, kā arī dot iespēju komandai sevi pierādīt sacensībās. Tādēļ par iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa finansējumu vēlamies pilnvērtīgi uzsākt šīs kopas atpazīstamības veicināšanu, ieiešanu tautas sporta apritē. Veiksmīgas komandas darbības rezultātā plānojam dibināt arī  biedrību šī sporta veida popularizēšanai un veicināšanai. Piedaloties sacensībās, gūt komandu sporta veida pieredzi un pārliecību par savām spējām.
Paveiktais: Iegādāti divu krāsu sporta krekli divām mamanet komandām, izveidots apdrukas dizains un veikta apdruka.