Mākslas telpas attīstība Rūjienas Sv.Bērtuļa baznīcā (2022)

Mākslas telpas attīstība Rūjienas Sv.Bērtuļa baznīcā (2022)

Mākslas telpas attīstība Rūjienas Sv.Bērtuļa baznīcā (2022)

Projekta īstenotājs: Rūjienas Svētā Bērtuļa evanģēliski luteriskā draudze
Pašvaldības finansējums: EUR 550
Projekta mērķis: Iegādāties kvalitatīvu un funkcionālu inventāru izstāžu organizēšanai ilgtermiņā.
Paveiktais: Iegādāti molberti, radīta iespēja biežāk organizēt izstādes, jo tiek radīti labvēlīgāki apstākļi ekspozīcijas darbiem, mitrums no sienām nebojā darbus. Nepieciešamības gadījumā var izmantot mobilas izstādes uzstādīšanai. Foto redzama mākslas telpas un Vitas Balodes gleznu izstādes atklāšana.