Mājražotāji un amatnieki aicināti piedalīties pieredzes apmaiņā – diskusijā!

sanāksme uzņēmējiem

6. maijā Valmieras novada mājražotāji un amatnieki aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas pēcpusdienā – diskusijā Valkas novadā. Pasākums notiek pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “No Hobija uz Biznesu” (akronīms “Hobijs-Bizness”), Nr.LVIII-055 ietvaros. Pasākuma organizators – Valkas novada pašvaldība. Projekta partneri Smiltenes, Ludzas, Balvu un Valmieras pašvaldības.

Tikšanās plkst. 15.00 Valkas pilsētas tirgus laukumā, Raiņa ielā 3b, lai dotos uz pieredzes apmaiņas pasākumu Ērģemes pagastā. Transportu nodrošinās Valkas novada pašvaldība. No 15.20-16.30 pieredzes apmaiņas vizīte Mūrbūdu sidra ražotnē Ērģemes pagastā – iepazīšanās ar sidra ražošanas procesu, degustācija. Iepazīšanās ar Ērģemes pagasta mājražotājiem.

Pasākuma noslēgumā no plkst. 17.00-22.00 mājražotāju un amatnieku diskusija pie vakariņu galda Valkā.

Pasākums tiek organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Valkas novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas savienības viedokli.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar pasākuma organizatori Guntu Smani, tālr. 26463408

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valmieras novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.