Mājas Tirgus iela 3, Seda, pagrabu logu aiļu izgatavošana un uzstādīšana (2023)

Mājas Tirgus iela 3, Seda, pagrabu logu aiļu izgatavošana un uzstādīšana (2023)

Mājas Tirgus iela 3, Seda, pagrabu logu aiļu izgatavošana un uzstādīšana (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Tirgus iela 3, Sedas iedzīvotāji”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: mājas Tirgus ielā 3 Sedā vizuālā izskata uzlabošana, veidojot drošu un sakārtotu vidi. Caur drošības uzlabošanu nolietotajām daudzdzīvokļu ēkas Tirgus ielā 3, Sedā, pagraba logu ailēm projekts paredzēja padarīt vizuāli pievilcīgu mājas publisko ārtelpu, atjaunojot dēļu pārklājumu un novietojot pie tām puķu podus. Vienlaikus projekts paredzēja gar māju Tirgus ielā 3 uzstādīt arī trīs parka solus atpūtai.
Paveiktais: iegādāti darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un, sadarbojoties mājas iedzīvotājiem, izgatavotas un uzstādītas jaunas mājas pagraba logu ailes, izgatavoti un uzstādīti parka soli, iestādīti apstādījumu krūmi, ierīkotas puķu dobes. Veikta mājai piegulošās teritorijas apzaļumošana, iesaistoties un līdzdarbojoties mājas iedzīvotājiem.