Mainīta piekļuve Valmieras Dzelzceļa ielas EKO laukumam

Saistībā ar siltumtrases izbūvi, uz laiku ir mainīta piekļuve Valmieras Dzelzceļa ielas EKO laukumam. Ņemot vērā, ka Būvdarbu norise plānota vairākas dienas, Valmieras Dzelzceļa ielas EKO laukumam var piekļūt pa apbraucamo ceļu no Eksporta ielas puses.

Atgādinām, ka SIA ZAAO EKO laukumā Dzelzceļa ielā 5 tiek pieņemti dalīti vākti atkritumi no fiziskām un juridiskām personām. Valmierā pieejams arī otrs EKO laukums Beātes ielā 47.

Plašāka informācija par EKO laukumos pieņemtajiem atkritumu veidiem, to darba laikiem pieejama ZAAO mājaslapā: https://www.zaao.lv/lv/privatpersonam/eko_karte

Informāciju sagatavoja: SIA ZAAO