Mainījušies universālā pasta pakalpojuma tarifi

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmumam no 2022. gada 1. janvāra spēkā stājās izmaiņas vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu cenrādī. Jaunie universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifi izstrādāti, balstoties uz aktuālo situāciju pasta pakalpojumu nozarē saskaņā ar esošajām sūtījumu piegāžu izmaksām un starpvalstu pasta sūtījumu tarifiem.

Tarifu izmaiņas ietekmējusi virkne faktoru, kas saistās gan ar transporta un loģistikas izmaksu kāpumu, energoresursu sadārdzinājumu, tradicionālo iekšzemes pasta sūtījumu apjoma samazinājumu, sūtījumu piegādes izmaksu pieaugumu sakarā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) un ES no 2021. gada 1. jūlija noteikto jauno kārtību  trešo valstu sūtījumu atmuitošanā no pirmā centa, pārrobežu norēķinu izmaksu pieaugumu u.c. Jaunās tarifu izmaiņas skars gan iekšzemes, gan pārrobežu sūtījumus. 

Lai gan daļa tarifu ar 1. janvāri ir pieauguši, teju piektdaļa (19%) sūtījumu tarifu jaunajā gadā saruks. Pamatā sūtījumi ar lielāku svaru kļūs lētāki, bet vieglāki sūtījumi, kuru piegāde galarezultātā izmaksā vairāk, – dārgāki. Piemēram, vienkāršas A klases iekšzemes sīkpakas nosūtīšana svarā no 501 līdz 1000 gramu maksās 2,22 eiro līdzšinējo 2,48 eiro vietā, bet tāda paša svara ierakstīta sūtījuma nosūtīšana – 2,97 eiro ierasto 3,10 eiro vietā. Arī pārrobežu sūtījumu kategorijā daļa tarifu sarukuši – vienkāršas A klases sīkpakas nosūtīšana svarā no 501 līdz 1000 gramiem maksā tikai 7,91 eiro līdzšinējo 9,53 eiro vietā.

Savukārt vienkāršas iekšzemes A klases vēstules svarā līdz 20 gramu nosūtīšana maksā 1,20 eiro līdzšinējā 1,00 eiro vietā, bet ierakstītas 20 gramu vēstules maksā 1,95 eiro līdzšinējo 1,62 eiro vietā. 

Pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu tarifi iedalīti 14 valstu un teritoriju grupās līdzšinējo četru grupu vietā, bet pārrobežu pasta paku sūtījumi – astoņās valstu un teritoriju grupās līdzšinējo piecu grupu vietā. Arī attiecībā uz pārrobežu sūtījumiem lielākoties pasta paku sūtījumi ar lielāku svaru ir kļuvuši lētāki, bet vieglāki pasta paku sūtījumi – dārgāki. Tā vienkārša sūtījuma nosūtīšana uz Lielbritāniju maksā 6,09 eiro ierasto 4,72 eiro vietā, bet ierakstīta sūtījuma svarā no 100 līdz 500 gramu nosūtīšanas izmaksas ir 8,62 eiro līdzšinējo 7,06 eiro vietā.

“Aizvadīto divu gadu laikā pasta pakalpojumu nozare, gluži tāpat kā citas tautsaimniecības jomas, piedzīvojusi būtiskas izmaiņas. Latvijas Pasts jauno situāciju ļoti asi sāka izjust jau 2020. gada sākumā, kad tika krasi ierobežotas starptautisko sūtījumu transportēšanas iespējas, vienlaikus strauji pieaugot šīs pašas transportēšanas izmaksām. Mēs šo sadārdzinājumu savos tarifos operatīvi iekļaut nevarējām, un attiecīgi paaugstinātās izmaksas Latvijas Pastam nācās segt uz sava rēķina. Paralēli resursu un darbaspēka izmaksu pieaugums, ģeopolitiskās izmaiņas, piemēram, Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, iedzīvotāju paradumu maiņa un pāreja uz digitālajiem pakalpojumiem vēl vairāk sadārdzinājusi sūtījumu piegādi gan tepat Latvijā, gan ārzemēs. Jaunie universālā pasta pakalpojuma tarifi izstrādāti atbilstoši reālajai situācijai, ņemot vērā visus iepriekšminētos aspektus, lai Latvijas Pasts arī turpmāk varētu strādāt un sniegt pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzīvotājam,” norāda Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Vienlaikus ar 2022. gada 1. janvāri noteikta fiksēta maksa par sūtījuma apdrošināšanu visiem vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu tarifiem. Tāpat spēkā stājusies vienota un izdevīga tarifa atlaide 0,49 eiro apmērā par ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu sūtījumu un pasta paku sūtījumu noformēšanu interneta pašapkalpošanās vietnē Mans Pasts. Plašāka informācija par tarifu izmaiņām: https://pasts.lv/lv/tarifu-projekts/ 

Jau ziņots, ka 2021. gada rudenī Latvijas Pasts piedalījās SPRK izsludinātajā konkursā par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu un atbilstoši SPRK padomes lēmumam novembra beigās tika apstiprināts par tā uzvarētāju. Tāpat SPRK apstiprināja jaunos UPP tarifus, atzīstot tos par ekonomiski pamatotiem un atbilstoši aprēķinātiem, lai segtu Latvijas Pasta izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, un nodrošinātu tā rentabilitāti. 

Universālais pasta pakalpojums ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem Latvijā par vienotu tarifu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu, kā arī abonētās preses piegādi. Pakalpojumu tarifus pasta nozarē apstiprina SPRK. 

Informāciju sagatavoja:
Gundega Vārpa, VAS “Latvijas Pasts” Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja