Mācies Valmieras novadā – Strenču pamatskola

Strenču pamatskola

2023. gada 30. novembrī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja vispārējās izglītības iestāžu tīklu, noslēdzot 2021. gadā aizsākto darbu pie skolu tīkla sakārtošanas un turpinot šo iestāžu stiprināšanu un attīstību. Iepazīstināsim ar novada skolām – mūsu novada zinību kaltuvēm.

Strenču pamatskola

Kur Gauja met līkumu S burta veidā, kur godā tiek turēta plostu siešanas tradīcija, kur pāri jumtiem slienas 35 metrus augstais slimnīcas dūmenis – ūdenstornis un Gaujas krastus savieno senais dzelzsbetona tilts, tur atrodami Strenči. Pilsētai 11. februārī apritēja 96 gadi, bet jau 19 gadus pirms pilsētas tiesību iegūšanas toreizējā Strenču miestā Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība atvēra skolu ar trīs klasēm, kas ap sevi jau tolaik pulcēja jaunos un zinātkāros prātus. Izglītībai Strenčos šogad ir 115. jubilejas gads!

Strenču skola ir, bija un būs! Strenčos vajadzība pēc skolas ir gājusi roku rokā ar apdzīvotās vietas, sākotnēji miesta un vēlāk jau pilsētas, attīstību. Strenču izglītības piedāvājums jau vēsturiski ir veidojies ļoti labs. Lepojos ar motivētiem pedagogiem, mums ir pilna atbalsta personāla darba grupa un abpusējā sadarbībā veidota pozitīva mikrovide. Pedagogi un skolēni šeit jūtas labi,

par savu skolu stāsta direktore Dace Gaigala.

Vairāk nekā gadsimtu ilgajā vēsturē arī Strenču skolu skārušas dažādas izglītības pakāpes un nosaukumu maiņas, salīdzinoši neilgi tā bijusi pat vidusskola.  Tomēr visilgstošāk skola Strenčos ir tieši pamatskola. Pēdējās izmaiņas notika 2020. gada 1. septembrī, no tā laika, iebraucot Strenčos, Rīgas ielas malā mūs sveicina Strenču pamatskola.

 Izglītība Strenčos fiziski un emocionāli pārsvarā ir saistīta ar trim ēkām. Tautā sauktā Baltā skola, kuras liktenis diemžēl ļoti skarbs, tā 1992. gada vasarā nodega. Tagadējā Strenču pamatskola, kas atklāta 1999. gadā, daļēji atrodas uz Baltās skolas pamatiem, kas rada īpašu pietāti pret šeit esošo izglītības vēstures mantojumu. Un Sarkanā skola, kas demontēta salīdzinoši nesen, tās vietā šobrīd izveidota instalācija – bišu strops, bet stropa pakājē esošajos akmeņos ir iemūžināti izglītības attīstībai Strenčos būtiskie gada skaitļi.

Strenču pamatskola ir iecienīta ne vien vietējiem skolēniem, bet šeit izglītoties dodas arī no attālākām vietām novadā un ārpus tā – Vijciems, Ēvele, Daksti u.c. Šobrīd skolā ir 185 skolēni. Skolas telpas izmanto arī aptuveni 40 pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” 5 un 6 gadus vecie audzēkņi obligātās pirmsskolas izglītības programmu apguvei, tādējādi nodrošinot vienmērīgāku pāreju no viena izglītības posma nākamajā. Skolas ēkas maksimālā kapacitāte ir 300 skolēni,  pirms 25 gadiem, tikko atveroties jaunuzceltajai skolas ēkai, šeit mācījušies pat 350 skolēni.

Strenču pamatskolā viena no prioritātēm ir iekļaujošā izglītība. Skolā ir atvērta vide, tajā ir akreditētas arī divas speciālās pamatizglītības programmas. Šīs programmas paredz gan atbalsta personāla, gan individuālas pieejas nodrošināšanu, ko Strenču pamatskolā var realizēt, jo klasēs ir līdz 22 skolēniem. Iekļaujošā vide un atbalsts tiek nodrošināts arī reemigrējušo ģimeņu bērniem vai bērniem no bilingvālām ģimenēm, kurās ikdienas komunikācijai tiek izmantotas vairākas valodas.

2009. gada administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Strenču skolai pievienotas filiāles Sedā un Plāņos. Šobrīd vienīgā Strenču pamatskolas programmu īstenošanas vieta ārpus Strenčiem ir 5 km attālumā esošā Seda, kur no 1. līdz 9. klasei mazākumtautību programmā mācās 23 skolēni. Strenču pamatskola pakāpeniski ir strādājusi, lai mazākumtautību programmas iekļautos latviešu valodas plūsmā, piemēram, skolēni no Sedas jau vairākus gadus regulāri brauc uz Strenčiem mācīties daudzus priekšmetus apmācību grupās, ko atļauj nelielais attālums un skolas nodrošinātais transports.

Strenčos bērni dzied korī, spēlē orķestrī, paspēj uz dejošanu un vēl dažādu sporta veidu treniņiem. Kā šādu šķietami neiespējamo misiju paveikt? Skolai ir svarīgi, lai skolēns veidotos par daudzpusīgu personību, tādēļ notiek sadarbība ar citām iestādēm, lai katram skolēnam pirms jaunā mācību gada izveidotu individuālu grafiku, nekonkurējot par viņa laiku. Kopā ar Strenču Mūzikas skolu ir kopīgi kori un orķestris. Ar Strenču Kultūras centru ir izveidoti deju kolektīvi. Ieguldījums skolas gados sniedz pēctecību pilsētas pieaugušo pašdarbības kolektīviem, kuros darbojas vairāki Strenču pamatskolas absolventi. Strenču pamatskolā sporta karalis ir volejbols. Šeit tiek servēts, uzņemts, piespēlēts un gremdēts pāri tīklam visu gadu. Te radušies vairākkārtēji Latvijas čempioni gan pludmales, gan iekštelpu volejbolā. Piesaistot treneri no Kocēniem, ir aizsākti arī treniņi florbolā, bet vasarās Strenču pamatskola pārtop par nometņu vietu dažādām basketbola komandām no visas Latvijas.              

Strenču pamatskolā paralēli angļu valodai iespējams apgūt vācu, franču un krievu valodu. Starptautiskie projekti skolēniem ir kā piedzīvojums valodā, kas ļauj nostiprināt zināšanas. Pateicoties bijušā Strenču iedzīvotāja pēctečiem, skolai ir pastāvīgs sadarbības partneris sarakstei un tiešsaistes saziņai – publiskā skola Bruklinā Ohaio štatā Amerikas Savienotajās Valstīs. Ir bijuši Nordplus un Erasmus projekti, kas apsīka līdz ar Covid-19 pandēmiju, tomēr skolai ir iestrādes un tā plāno atjaunot senās sadarbības saites ar skolu Lietuvā un Dānijā, sadraudzību ar Saydas vidusskolu Vācijā.

Ja ieceres izdosies, tad jūnija beigās skola sasauks kopā absolventus no malu malām uz salidojumu, bet sīkāka informācija par šo vēl sekos. Kā centrālais notikums ieplānots dokumentāli mākslinieciskas filmas demonstrējums par Strenču skolu, kur sava loma gan Baltajai, gan Sarkanajai, gan šī brīža skolai. Filma tapusi iepriekšējo divu gadu laikā sadarbībā ar skolas absolventu Rolandu Polīti. Filmā caurvīts divu skolēnu stāsts ar sabiedrībā zināmiem skolas absolventiem, kā viens no tiem filmā būs redzams komponists Arturs Maskats. Filmas kadros iemūžināti arī bijušie skolotāji, tajā skaitā ilggadējā fizikas un matemātikas skolotāja un skolas direktore Anna Leite. Jāpiemin, ka filmā būs skatāmi arī unikāli kadri vēl no tobrīd esošās Sarkanās skolas. Uz tikšanos filmas pirmizrādē!

Vairāk par izglītības iespējām Strenču pamatskolā tīmekļvietnē strencuskola.edu.lv vai vēršoties skolā. Atvērto durvju dienas topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem notiks 21. martā plkst. 16.30.