Mācību kursā par klimata pārmaiņu jautājumiem sertifikātu iegūst 24 Valmieras novada pašvaldības speciālistu 

Lai paplašinātu zināšanas par klimata pārmaiņām, kopš 2023. gada oktobra pašvaldību un plānošanas reģionu speciālisti aktīvi apgūst e-mācību kursu “Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām.” Šo kursu izstrādājusi Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) un nodrošina sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu (VAS). Kurss ir pieejams attālināti, kas sniedz iespēju pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistiem Valsts administrācijas skolas e-mācību platformā apgūt zināšanas un praktiskus ieteikumus, kā mazināt klimata pārmaiņas savā pašvaldībā un, kā tām pēc iespējas veiksmīgāk tām pielāgoties.

“Esmu gandarīts par pašvaldību lielo interesi un plašo dalību e-apmācībās. Tas norāda uz klimata pārmaiņu tēmas aktualitāti un šādu teorētisku materiālu nepieciešamību vietējā un reģionālā līmeņa pārvaldībā strādājošiem. Noslēguma pārbaudījumu veiksmīgi nokārtojuši jau 72% no visiem dalībniekiem. Klimata pārmaiņu jautājumos zinoši un kompetenti pašvaldību speciālisti veicina novadu un reģionu ilgtspējīgu attīstību, sniedzot ieguldījumu nacionālo klimata mērķu izpildē, kā arī veicinot savas pilsētas, novada attīstību un uzlabojot iedzīvotāju labklājību.”

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis

Vairāk nekā puse mācību dalībnieku atzinuši, ka galvenie iemesli e-mācību kursa apguvē ir saistīti ar vēlmi paaugstināt savas kompetences, kā arī kursā atspoguļotās tēmas ir nepieciešamas tiešo darba pienākumu veikšanai.

Nepilnu piecu mēnešu laikā (2023. gada oktobris līdz 2024. gada februāris) apmācībām pieteikušies 365 speciālisti no vairākām Latvijas pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Kursa noslēguma pārbaudījumu veiksmīgi nokārtojuši un sertifikātus ieguvuši jau 263 dalībnieku.

No kopējo reģistrēto e-mācību dalībnieku skaita, visaktīvāk kursa apguvē par klimata pārmaiņām ir iesaistījušās šīs piecas pašvaldības:

  1. Valmieras novada pašvaldība  – 24 sertifikāti;
  2. Rīgas valstpilsētas pašvaldība – 22 sertifikāti;
  3. Gulbenes novada pašvaldība – 14 sertifikāti;
  4. Preiļu novada pašvaldība – 11 sertifikāti;
  5. Dienvidkurzemes novada pašvaldība – 10 sertifikāti.

Ņemot vērā lielo interesi par kursu arī no valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārstāvjiem un citiem interesentiem, KEM apsver iespēju e-mācību kursu e-mācību platformā sniegt plašākam interesentu lokam, organizējot papildu apmācību grupas un nodrošinot sertifikātu izsniegšanu līdz 2024. gada beigām.

E-mācību kursā apskatītas tādas tēmas kā klimats un klimata pārmaiņas, klimata politika un tās ieviešanas instrumenti, kā arī praktiski ieteikumi klimata politikas integrēšanai vietējā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanā.

E-mācību kurss izstrādāts Norvēģijas grantu projekta Nr.LV-CLIMATE-0001 “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” ietvaros. Papildu informācija par projektu pieejama šeit

Strādājam kopā zaļai Eiropai!