LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes fizikas studentiem būs iespējams pieteikties stipendijai

Stipendija fizikas skolotājiem

Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes (EZTF) fizikas studentiem rudenī būs iespējams pieteikties jaunai stipendijai, kas paredzēta intereses veicināšanai par fizikas izglītību.

Stipendijas (700 EUR mēnesī) paredzētas studentiem, kuri izvēlas apgūt ar fizikas izglītību un pedagoģiju saistītus kursus. Stipendijas mērķis ir radīt interesi par fizikas mācīšanu un iegūt pēc iespējas vairāk fizikas programmas absolventus, kas drīkst mācīt fiziku skolās.

Stipendija paredzēta:

Līdz 10 stipendijām 3. kursa Fizikas bakalaura studiju programmas studentiem, kas konkursa kārtībā:

  • 5. (rudens) semestrī obligātās daļas kursu Akadēmiskā prakse II (2KP) veic skolā un ierobežotās izvēles daļā ņem kursu Fizikas mācību metodika I (6KP).
  • pēc sekmīga 5. sem, 6. (pavasara) semestra var turpināt saņemt stipendiju, ja ierobežotās izvēles daļā ņem kursu Fizikas mācību metodika II (6KP) un izvēles daļā ņem pedagoģijas kursu (2KP).

Kritēriji, lai pretendētu uz stipendiju:

  • esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
  • vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm. Sākot no bakalaura 2.kursa studentiem — pēdējā aizvadītā semestra vidējais svērtais vērtējums.).

Iepazīsties ar nepieciešamo informāciju par pieteikšanos ŠEIT, lai zinātu, kas tev būs nepieciešams jau septembrī!

Foto: Toms Grīnbergs

Informāciju sagatavoja:

Annika Arone,

LU fonds