LTRK aicina apmeklēt Atvērto durvju dienu

LTRK

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina iepazīties ar organizācijas darbības virzieniem, uzņēmējiem sniegtā atbalsta iespējām un īstenoto interešu pārstāvību, biedru priekšrocībām un biedrības bagāto vēsturi, apmeklējot Atvērto durvju dienu 28. martā.

Šī brīža izaicinošajā ekonomiskajā situācijā uzņēmējiem īpaši svarīgi ir saņemt atbalstu, atrast domubiedrus un tikt sadzirdētiem gan valsts mērogā, gan partneru vidū, lai kopīgi pārvarētu problēmas un veicinātu Latvijas uzņēmējdarbības vides attīstību. Nozīmīgi ir arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un jaunu eksporta tirgu apgūšana. Lai uzņēmējus iepazīstinātu ar LTRK īstenoto uzņēmēju interešu pārstāvību, pieejamo atbalstu eksportam, organizētajiem semināriem un pasākumiem, īstenotajām Eiropas Savienības projektu aktivitātēm, šķīrējtiesu un komercstrīdu mediāciju, dotu iespēju satikt jau esošos biedrus un uzzināt par viņu pieredzi sadarbībā ar LTRK, kā arī pastāstītu par biedrības bagāto vēsturi, LTRK organizē Atvērto durvju dienu 28. martā no plkst. 15:00-17:00 LTRK namā, Kr. Valdemāra ielā 35, Rīgā.

LTRK ir uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies gandrīz 6000 biedru  – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrības galvenais uzdevums ir pārstāvēt uzņēmēju intereses un sniegt dažādus uzņēmējiem nepieciešamus pakalpojumus, lai veicinātu Latvijas uzņēmumu izaugsmi un labvēlīgu biznesa vidi. LTRK galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja un eksports.

Dalība Atvērto durvju dienā ir ar iepriekšēju reģistrāciju līdz 28. martam https://ej.uz/ADD_28032023, pasākumu vadīs LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Būs arī interesanta ekskursija pa LTRK vēsturisko namu.