Lopkopjus aicina pievērst lielāku uzmanību ganāmpulku drošībai

Vilku kucēniem straujāk augot, nepieciešams vairāk barības, tāpēc šajā laikā var palielināties vilku uzbrukumu skats mājlopiem. Valsts meža dienests aicina lopkopjus pievērst lielāku uzmanību ganāmpulku drošībai un veikt preventīvus pasākumus, kā arī, ja noticis uzbrukums, par to ziņot.

Kopš gada sākuma Valsts meža dienests (VMD) ir saņēmis 13 apstiprinātus ziņojumus par vilku uzbrukumiem, tajos nogalinātas 28 aitas, četri suņi, viens teļš un pieci staltbrieži briežu dārza teritorijā. Tāpat vilku uzbrukumos savainotas 11 aitas un pazudušas sešas aitas. Visvairāk vilku uzbrukumu šogad bijis VMD Ziemeļkurzemes un Centrālvidzemes virsmežniecību teritorijās.

Šobrīd vilku mazuļi strauji aug, tāpēc kucēniem vajag vairāk barības, un var palielināties vilku uzbrukumu skaits mājlopiem. Barību vilcēniem sagādā abi vecāki, šajā gadā dzimušie mazuļi medībās vēl nepiedalās.

VMD aicina lopkopjus pievērst lielāku uzmanību ganāmpulku drošībai un veikt preventīvus pasākumus, kā arī, ja noticis uzbrukums, par to ziņot VMD.
Par vilku uzbrukumiem dzīvnieku īpašnieki ne vienmēr ziņo VMD, jo Latvijā plēsēju izraisītie zaudējumi netiek kompensēti. Neraugoties uz to, VMD aicina iedzīvotājus aktīvāk ziņot virsmežniecībām par lielo plēsēju uzbrukumiem. Par uzbrukumu jāziņo pēc iespējas ātrāk, lai speciālists var operatīvi ierasties notikuma vietā, izdarīt slēdzienu, sastādīt aktu un paņemt plēsēja DNS paraugu tālākai analīzei.

Uzbrukums, par kuru ticis ziņots, tiek oficiāli atzīts par notikušu un kalpo par pamatu vilku nomedīšanas apjoma noteikšanai.

Vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils, un vilku skaitam ir tendence pieaugt. No šā gada 15. jūlija ir sākusies vilku medību sezona, un tajā atļauts nomedīt 280 īpatņus. Šajā medību sezonā VMD saņēmis informāciju par 39 vilku nomedīšanu.

VMD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Valsts meža dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vineta Vilcāne
29386203;
www.vmd.gov.lv