Līdzdalības budžets – iesaki infrastruktūras attīstības vajadzības pašvaldībai!

Līdzdalības budžets

Kopā 30 000 EUR pašvaldības budžeta šogad ir paredzēti iedzīvotāju ieteiktu infrastruktūras projektu attīstīšanai. Tādēļ Valmieras novada pašvaldība līdz 18. septembrim aicina novada iedzīvotājus un biedrības tiešā veidā iesaistīties novada attīstībā un aktivitātē “Līdzdalības budžets” ieteikt idejas infrastruktūras attīstības vajadzībām.

Plašāka informācija un idejas pieteikuma veidlapa ir pieejama Valmieras novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Līdzdalības budžets”. Līdzdalības budžetam tiek gaidītas infrastruktūras uzlabošanas idejas ar paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību, kuru ieviešana paredzēta pašvaldībai piederošā publiskā ārtelpā un kuru kopējās īstenošanas izmaksas no idejas līdz pilnīgam izpildījumam būs robežās no 10 000 līdz 30 000 EUR. Lai projekta idejas pieteikums būtu veiksmīgi sagatavots, ņem vērā šādus ieteikumus:

  • pārliecinies, vai Tevis plānoto infrastruktūras attīstības ideju esat paredzējuši ieviest Valmieras novada pašvaldībai piederošā īpašumā. Visērtāk, to iespējams izdarīt, atverot tīmekļa vietni kadastrs.lv un atrodot plānoto projekta realizēšanas vietu vietnes sadaļā “Kartes”. Tur sniegtā informācija par attiecīgo zemes vienību, parāda gan tā kadastra apzīmējumu, gan platību, gan īpašuma piederību;
  • plānojot projekta realizēšanu un sastādot projekta idejas tāmi, apsver, vai projekta ilgtspējas nodrošināšanai nav nepieciešama arī videonovērošana. Ja tas tā ir, tās noteikti būs papildu tāmē iekļaujamas izmaksas;
  • plānojot projekta ilgtspēju, pārdomā arī attīstītās infrastruktūras turpmāko uzturēšanu – ja tāda nepieciešama, kurš to darīs, kādas ir aptuvenās izmaksas;
  • ja projekta ideja saistīta ar būvniecību, ļoti iespējams, būs nepieciešams izstrādāt arī būvniecības dokumentāciju. Ja tā saistīta ar izmaksām, arī šīs izmaksas iekļaujamas kopējā projekta idejas tāmē;
  • pārliecinies, vai plānotajai infrastruktūrai ir nepieciešamas kādas komunikācijas, piemēram, elektrība. Ja tas tā ir, svarīgi apsvērt, vai tā ir pieejama, kādā veidā tā tiks piesaistīta;
  • darba un dažādu materiālu izmaksas šobrīd ir ļoti mainīgas. Ir grūti prognozēt kopējās projekta izmaksas. Tādēļ izmaksu aprēķināšana jāveic ļoti piesardzīgi. Ieteicams paredzēt rezervi. Arī pakalpojumu sniedzēju, preču un materiālu piegādātāju cenu aptaujas ir ļoti noderīgs instruments pēc iespējas pilnīgākai projekta tāmes sastādīšanai.

Projekta idejas pieteikuma sagatavošanā ar padomu labprāt palīdzēs Valmieras novada pašvaldības speciālisti. Tādēļ lūdzam sazināties ar pašvaldības Attīstības nodaļu, Līgu Bieziņu pa tālruni 26495997 vai e-pastā liga.biezina@valmierasnovads. Praktiskus padomus projektu jautājumos labprāt sniegs arī pašvaldības Projektu vadības nodaļa, Maija Zālamane pa tālruni 64207141.

Valmieras novada pašvaldība atgādina arī, ka idejām, kas neprasa tik lielus finansiālus ieguldījumus, kas ir vērstas uz sabiedrisko labumu un veicina kopienas attīstību, neformālas iedzīvotāju grupas, biedrības un nodibinājumi līdz 15. septembrim var pieteikt projektus iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā un lūgt līdz 1000 EUR pašvaldības finansējumu. Plašāka informācija www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss”.