Pakāpeniski ievieš autotransporta kustības ierobežojumus pa Valmieras novada pašvaldības autoceļiem

Lai novērstu autoceļu bojājumus, Valmieras novada pašvaldība ir noteikusi smagā autotransporta, ar kopējo masu virs 7 vai 10 tonnām (ja konkrētam ceļam nav noteikts cits masas ierobežojums), kustību ierobežojumus pa pašvaldības autoceļiem. Pašvaldība pakāpeniski, no 26. oktobra, ievieš ierobežojumus, kas būs spēkā līdz iestāsies sasalums.

Pašvaldība ir uzsākusi autotransporta masas ierobežojumu zīmju uzstādīšanu uz pašvaldībai piederošiem ceļiem apvienību pagastos – Brenguļu, Kauguru un Trikātas (virs 7 tonnām 34 ceļu posmos), Burtnieku (virs 7 tonnām 60 ceļu posmos), Kocēnu (virs 7 tonnām 90 ceļu posmos), Mazsalacas (virs 10 tonnām 15 ceļu posmos), Naukšēnu (virs 7 tonnām 9 ceļu posmos) un Strenču apvienībā (virs 7 un 10 tonnām 29 ceļu posmos).

Ierobežojumu ievērošanu kontrolēs pašvaldības apvienību pārvalžu darbinieki un pašvaldības policija. Aicinām ievērot ierobežojumus, plānojot savu maršrutu!

Foto: www.pexels.com