Līderības attīstības programma Enefit Iespējamā misija: izglābt STEM

Enefit Iespējamā misija

Ar uzņēmēju un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) atbalstu tuvāko trīs gadu laikā plānots sagatavot vairāk nekā 150 STEM (dabaszinātņu un matemātikas) priekšmetu skolotājus.

Pērn no gandrīz 20 000 vidusskolu beidzēju fizikas eksāmenu kārtojuši vien 4% un tikai 158 skolēni eksāmena vērtējumā ieguva vismaz 60%. STEM ir Latvijas tautsaimniecībai svarīga joma, tomēr tajā akūti trūkst dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas skolotāju, kā rezultātā ir pastāvīgs kvalificētu speciālistu deficīts.

Tāpēc nodibinājums “Iespējamā misija” kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Rīgas Tehnisko universitāti un energokompāniju “Enefit” sāk līderības attīstības programmu “Enefit iespējamā misija: izglābt STEM”, kuras ietvaros trīs gadu laikā tiks sagatavoti vairāk nekā 150 aizrautīgi un augsti motivēti STEM priekšmetu skolotāji.

Pirmais solis līderības attīstības programmā ir informatīvā kampaņa, aicinot ikvienu ar STEM nozari saistītu speciālistu līdz 2024. gada 31. maijam pievienoties STEM glābšanas misijai, kļūstot par dabaszinātņu, tehnoloģiju vai matemātikas priekšmetu skolotāju.

Par līderības attīstības programmas kandidātu var kļūt ikviens, kam ⁠ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar augstiem mācību sasniegumiem dabaszinātnēs, tehnoloģijās, inženierijā vai matemātikā. Pieteikto kandidātu atbilstība dalībai programmā tiks izvērtēta četru kārtu atlases procesā, kas ilgs līdz 2024. gada 14. jūnijam.

Programmas dalībniekiem tiks nodrošinātas stipendijas un sadarbībā ar RTU izglītības ekspertiem veidota, darba vidē balstīta apmācību programma, lai jau tuvākā gada laikā paralēli mācībām jaunie skolotāji uzsāktu darbu Latvijas skolās.

Ņemot vērā skolu atšķirīgo sniegumu un dažādos skolotāju pieejamības izaicinājumus, programmas sagatavotie skolotāji prioritāri pievienosies skolām, kurās vajadzīgs vislielākais atbalsts STEM jomās, un mazākumtautību skolās, kur pastāv augsts izglītības pieejamības risks skolotāju trūkuma dēļ.

Kopumā programmas ietvaros paredzēts sagatavot 150–180 STEM skolotāju, ik gadu nodrošinot līdz 60 speciālistu piesaisti. Mērķtiecīgai mācībspēku papildināšanai visā Latvijā katru gadu skolotāji tiek sagatavoti noteiktu reģionu skolām.

Šogad fokusā ir Latgales un Kurzemes reģions, 2025. gadā – Vidzeme un Zemgale, bet 2026. gadā – Rīga un Pierīga.

“Nevienlīdzības un iespēju plaisa mums vēl aizvien ir klātesoša. OECD nesen veiktais pētījums apliecina – skolēnu sasniegumi pilsētu skolās ir ievērojami labāki par viņu vienaudžu sasniegumiem lauku skolās, tātad katra bērna izredzes realizēt savu potenciālu vēl aizvien ir atkarīgas no tā, kur skolēns dzīvo. Jā, katras ģimenes sociāli ekonomiskie apstākļi viennozīmīgi ietekmē bērna mācību sasniegumus, bet tas nevar un nedrīkst būt attaisnojums tam, kādēļ bērni nespēj sasniegt to, ko vēlas un par ko sapņo,” uzsver nodibinājuma “Iespējamā misija” valdes priekšsēdētāja Ramona Urtāne.

Viņa norāda, ka nevienlīdzīgo piekļuves iespēju kvalitatīvai izglītībai dēļ un arī STEM skolotāju trūkuma un zemas intereses par šo profesiju rezultātā STEM nozare Latvijā un ar to saistītā izglītības joma jau ilgstoši darbojas krīzes režīmā.

Par kampaņas vēstnešiem un galvenajiem varoņiem ir kļuvuši “Iespējamās misijas” absolventi un praktizējošie skolotāji, aicinot arī citus STEM nozarēs strādājošos speciālistus pievienoties misijai un veidot nākamo profesionāļu paaudzi. Tāpat kampaņas ietvaros sadarbībā ar izglītības un psiholoģijas ekspertiem izstrādāts īpašs digitālais tests, lai ikviens varētu noskaidrot, kāds ir viņa skolotāja potenciāls un loma STEM glābšanas komandā.

Vairāk informācijas par līderības attīstības programmu un pieteikšanās: www.iespejamamisija.lv.

Informāciju sagatavoja:

LSM.lv.