Lemj par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektori un vietniekiem

2023.gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas nosaka konceptuāli jaunu pieeju izpilddirektora un vietnieku darba tiesisko attiecību nosacījumiem, proti, nosakot, ka ar izpilddirektoru un viņa vietniekiem darba līgumi slēdzami uz noteiktu termiņu. Tādējādi Pašvaldību likuma 21. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības izpilddirektoru ieceļ pašvaldības dome uz pieciem gadiem.

Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 29. jūnijā deputāti lēma turpināt darba tiesiskās attiecības, pārslēdzot līgumus uz likumā noteikto periodu, ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektori Eviju Voitkāni un vietniekiem Eviju Nagli, Sandi Svarinski un Ivo Virsi.

Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 4. punkts nosaka, ka dome līdz 2023. gada 30. jūnijam lemj par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektoru (un vietniekiem), ja viņš tam piekrīt, un atbilst Pašvaldību likumā noteiktajām prasībām.

Pašvaldības izpilddirektora vietnieku skaitu Valmieras novada pašvaldībā nosaka Valmieras novada pašvaldības nolikums. Pamatojoties uz to, izpilddirektors īsteno Centrālās pārvaldes vadītāja kompetenci. Pašvaldības izpilddirektors īsteno Valmieras novada Attīstības pārvaldes, Valmieras novada Būvvaldes, Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas, Valmieras novada pašvaldības policijas, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas, Rūjienas apvienības pārvaldes un Valmieras novada Bāriņtiesas pārraudzību. Izpilddirektora vietnieka pārraudzībā ir Valmieras novada Izglītības pārvalde un Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde; Valmieras novada Kultūras pārvalde, Valmieras novada Sporta pārvalde, Valmieras novada Tūrisma pārvalde un Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde; Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvalde, Burtnieku apvienības pārvalde, Kocēnu apvienības pārvalde, Mazsalacas apvienības pārvalde, Naukšēnu apvienības pārvalde un Strenču apvienības pārvalde.