Lekcija Valmieras SOS bērnu ciemata jauniešiem

Ceturtdien, 22. decembrī, pie Valmieras SOS bērnu ciemata jauniešiem un audžuvecākiem viesojās ārsts-psihiatrs, narkologs Raivis Logins ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par dažādu atkarību izraisošu vielu nelabvēlīgo ietekmi.

Ārsts jauniešiem pastāstīja par atkarību izraisošo vielu lietošanas sekām, kā arī dažādām atkarībām, piemēram, azartspēles, pārmērīga ēšana vai pārmērīga interneta lietošana. Lektors runāja arī par to, kādi apstākļi rosina dažādu atkarību rašanos un apgrūtina atbrīvošanos no tām. Ārsts uzsvēra, ka jebkuru atkarību izraisošu vielu lietošana var radīt veselības problēmas vai novedīs pie neapzinātiem likumpārkāpumiem.

Lekcijas noslēgumā jauniešus uzrunāja Ričards Gailums, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos, jautājot jauniešiem, kādus sporta treniņus vai kādas ārpusskolas aktivitātes katrs apmeklē un vai gribētu izmaiņas piedāvājumā.

Tikšanās noslēgumā kā novēlējums Jaunajā gadā izskanēja mudinājums katram atrast savu aizraušanos un attīstīt talantus, bet nepieciešamības gadījumā spēt pateikt NĒ! Lekcija notika atkarību profilakses pasākuma “Vesels un radošs Valmierā” ietvaros. Pasākumu līdzfinansē projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” ietvaros (vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/040). Projekta kopējās izmaksas ir 431 550,00 EUR, tajā skaitā ESF finansējums 366 817,50 EUR, valsts budžeta finansējums 64 732,50 EUR.

Eiropas sociālais fonds