“Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina Mazo projektu konkursu

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludinājusi  ikgadējo Mazo projektu (pasākumu pieteikumu) konkursu. Projektu konkursa mērķis ir aktivizēt vietējās biedrības, atbalstot to rīkotos pasākumus biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” teritorijā, viena projekta īstenošanai piešķirot finansējumu ne vairāk kā 150 EUR apmērā. Projektu konkursā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, iesniedzot brīvā formā sagatavotu projekta pieteikumu, kurā norāda norises nosaukumu, iesniedzēja rekvizītus, pasākuma mērķi, plānoto laiku un vietu, sniedz īsu pasākuma aprakstu (īstenotāji, dalībnieki, plānotās darbības, tradīcija, u.tml.), plānoto finansējuma izlietojumu un atbildīgo kontaktpersonu. Projekta pieteikumu nepieciešams saskaņot ar attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētāju/izpilddirektoru vai pagasta pārvaldes vadītāju. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 28. jūlijs. Parakstītus un ieskenētus vai elektroniski parakstītus projektu pieteikumus nosūta elektroniski uz e-pasta adresi .

Papildu informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz , vai zvanot konkursa koordinatorei Lindai Krūmiņai, t. 29431271.

Konkursa nolikums