Lauksaimniecības zemes Vilpulkas pagastā nomas sludinājums

Lauksaimniecības zemes Vilpulkas pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Vilpulkas pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa gadā ir 81,90 EUR bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 16. jūnijam, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr.64216046
E-pasts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9694 002 0260Vilpulkas pagasts, Valmieras novads0,570,57