Lauksaimniecības zemes Jeru pagastā nomas sludinājums

Lauksaimniecības zemes Jeru pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa gadā ir 60 EUR bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 5. jūnijam, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2 vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr. 64216046
E-pasts:

Nomas objekts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9658 001 0113Jeru pagasts, Valmieras novads1,051,05