Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas nodošanas iespējas ZAAO darbības reģionā

SIA “ZAAO” (ZAAO) piedāvā bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu. To klients pats var nogādāt reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC Daibe) vai ierobežotā daudzumā nodot 20 EKO laukumos. Tāpat ir iespēja pieteikt lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanu no saimniecības adreses.

ZAAO Atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Ir gandarījums, ka jau vairākus gadus, piedāvājot lauksaimniecības iepakojuma dalītu vākšanu, klienti to aizvien vairāk izmanto un samazinās to gadījumu skaits, kad virs saimniecībām ceļas melni dūmi, kas liecina par atkritumu dedzināšanu. Aicinām lauksaimniekus atbildīgi un videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem. Šobrīd esam raduši iespēju nodrošināt bezmaksas pakalpojumu, gan RAAC Daibe, gan EKO laukumos, gan savācot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu no klienta adreses. Apliecinām, ka savāktais pārstrādei derīgais lauksaimniecības iepakojums pēc pāršķirošanas nonāks pārstrādes rūpnīcās, lai no tā iegūtu izejvielas jaunu produktu ražošanai.”

Lauksaimniecības iepakojums jānodod atbilstošā kvalitātē:

  • Skābbarības ruļļu, bedru plēves jānodod bez salmu, zāles, skābbarības, koka, zemes, šņoru, sietu u.tml. piemaisījuma. Nepieņem plēvi ar agroplēves pārklājumu, metalizētu un polipropilēna plēvi.
  • HDPE kannām jābūt noskrūvētiem korķiem, tām jābūt izskalotām; nepieņem remontu darbos izmantotas kannas.
  • Big-bag maisiem jābūt rūpīgi izpurinātiem, bez piejaukumiem.

Ja lauksaimniecības iepakojums nav prasītajā kvalitātē, kā arī, ja tiek nodotas šņores un sieti, tad par materiālu nodošanu tiek piemērota sadzīves atkritumu nodošanas maksa. Iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini (pārskaitījums, RAAC Daibe arī bankas karte).

EKO laukumos var nodot tikai HDPE kannas un big-bag maisus atbilstošā kvalitātē, vienā EKO laukuma apmeklējuma reizē līdz 5 m3.

Lauksaimniecības iepakojums no klientu adresēm tiks vākts ar presmašīnu vai automašīnu ar hidromanipulatoru. Lūgums ievērot materiāla savākšanas vietas ierīkošanas prasības – tai jābūt viegli pieejamai specializētajam transportam, maksimāli sausai, nedrīkst atrasties zem koku zariem un elektrības vadiem, tai jābūt ne tālāk kā 2 m no plānotās specializētā transporta kraušanās vietas.

ZAAO izsniedz izziņu par saimniecībā savākto vai saimniecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas derīga iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi nodoti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

Tālrunis pieteikumiem un plašākai informācija 29221847. Struktūrvienību darba laiki pieejami www.zaao.lv.