Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izstrādājusi vīziju Latvija 2070

LTRK

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK), domājot par Latvijas nākotni, ir izstrādājusi vīziju par to, kādu Latviju redzam 2070.gadā. Organizētajā konferencē “Latvija 2070”, kas notika pirmssvētku nedēļā, 16.novembrī, par galvenajām valsts ilgtspējīgas attīstības  prioritātēm tika atzīta izglītota sabiedrība, gudra valsts pārvalde un produktīva, konkurētspējīga uzņēmējdarbība. Vairāk informācijas te: https://latvija2070.lv/ .

Vīzijas izstrādē piedalījās Latvijā pazīstami akadēmiķi un uzņēmēji, ziedojot savu laiku un resursus. Redzējums par Latvijas nākotni ir tapis provokatīvās un  atklātās diskusijās divās darba grupās – akadēmiskajā, kuru vadīja investīciju sabiedrības “Prudentia“ partneris Ģirts Rungainis, un uzņēmējdarbības, kas strādāja Latvijas Universitātes profesora Mārča Auziņa vadībā. LTRK kā politiski neitrāla politikas veidotāju, uzņēmēju un akadēmiķu satikšanās vieta ir potenciāls, kuru aicinu izmantot, kopā strādājot Latvijas labākas nākotnes labā. Sabiedrībā ir vajadzība pēc vienošanās un kopīgiem mērķiem, un šis ir mūsu piedāvājums. Latvijas uzņēmējiem rūp valsts nākotne, jo tās stabilitāte un attīstība ir fundamentāls faktors uzņēmējdarbības veicināšanai un labklājībai.

Vēlos akcentēt, ka eksporta pieaugumam ir jābūt par vienu no galvenajām valsts attīstības prioritātēm, jo tikai tā varēsim sasniegt labklājību. Orientēšanās uz mērķi, nevis procesu, ar katru lēmumu tuvojoties vēlamajam rezultātam, palīdzēs mums būt par tādu valsti, no kuras citas varēs  mācīties un pārņemt labāko praksi. Aicinu pārstāt baidīties no kļūdām un iet tālāk ar stipru nacionālo pašapziņu un ambīcijām, kuras mērķtiecīgi tiek iedzīvinātas.

Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents