Latvijas Pasts pirms gada nogales svētkiem aicina klientus apsveikumu un dāvanu nosūtīšanu neatlikt uz pēdējo brīdi

Latvijas Pasts pirms gada nogales svētkiem aicina klientus apsveikumu un dāvanu nosūtīšanu neatlikt uz pēdējo brīdi

Novembris un decembris tradicionāli ir noslogotākais darba periods pasta uzņēmumiem visā pasaulē, tāpēc, tuvojoties 2022.gada izskaņai, Latvijas Pasts aicina klientus savlaicīgi iegādāties pirkumus ārvalstu interneta veikalos un nosūtīt uz ārvalstīm sveicienus un dāvanas gada nogales svētkiem. Uz sūtījuma jānorāda precīza adrese, jāpārliecinās, ka tas apmaksāts ar atbilstošas nominālvērtības pastmarkām un ka tā saturā nav aizliegtu priekšmetu. Lai sūtījumi adresātu sasniegtu līdz gaidāmajiem svētkiem, uz valstīm citos kontinentos sūtījumus vēlams izsūtīt līdz novembra beigām, bet Eiropas ietvaros plānot izsūtīšanu ne vēlāk kā decembra sākumā. Latvijā šogad pēdējais sūtījumu piegādes datums pirms Ziemassvētkiem ir 23.decembris, bet pirms gadumijas – 30.decembris.

Gada pēdējie mēneši – novembris un decembris – tradicionāli ir intensīvākais periods pasta uzņēmumiem visā pasaulē, jo sūtījumu skaits un darba apjoms pieaug vairākkārt. Ieilgusī Covid-19 pandēmija, kā arī dzīves dārdzības un resursu krīze būtiski ietekmējusi arī pasta nozari, atstājot iespaidu arī uz sūtījumu piegādes iespējām un laikiem. Tāpēc pirmais, ko klientiem vajadzētu ņemt vērā, lai apsveikumi un dāvanas adresātu sasniegtu līdz gada nogales svētkiem, – tie jāsagatavo, jānoformē un jānosūta savlaicīgi.

Plānojot sūtījumu piegādei vēlamo laiku, jāņem vērā attālums līdz adresāta valstij – jo galamērķis ir tālāk, jo sūtījums ilgāku laiku var kavēties ceļā, īpaši gadījumos, kad starp valstīm vispār nav tiešās aviosatiksmes un sūtījumi ceļo tranzītā starp dažādām valstīm. Jāņem vērā, ka sūtījumi ilgāku laiku var tikt transportēti pat Eiropā – ja nosūtītājvalsts pasta operatoram nav iespēju sūtījumu piegādei izmantot tiešo aviosatiksmi, tie tiek virzīti starp citām valstīm, tajā skaitā izmantojot kravu pārvadājumus pa sauszemi, un sūtījums tranzītā var uzkavēties vairākas nedēļas.

Piegādes gada nogalē aizkavē arī sūtījumu sastrēgumi un rindas starptautiskajās tranzīta lidostās, no kurām tos tālāk izsūta uz citām saņēmējvalstīm. Sūtījumu apstrādes un piegādes nosacījumi, kas kavē sūtījumu savlaicīgu nonākšanu pie adresātiem, iespējami arī katrā individuālajā valstī, turklāt tie var tikt mainīti jebkurā brīdī atkarībā no katras valsts apsvērumiem.

Tāpēc vēlākais termiņš gada nogales svētku dāvanu nosūtīšanai uz valstīm citos kontinentos būtu līdz novembra beigām, bet Eiropā – ne vēlāk kā decembra sākumā.

Lai sūtījums veiksmīgi sasniegtu adresātu, uz tā ir jānorāda precīza adrese – pareizi jāuzraksta ielas nosaukums, mājas vai dzīvokļa numurs, kā arī indekss. Ja uz sūtījuma indekss tiks norādīts kļūdaini, tas agri vai vēlu sasniegs adresātu, tomēr ceļos ilgāk, jo sūtījumi primāri tiek šķiroti, pamatojoties uz norādīto indeksu. Nepieciešamības gadījumā aicinām klientus Latvijas saņēmēju adreses pārbaudīt Latvijas Pasta mājas lapas www.pasts.lv sadaļā “Pārbaudi adresi“.

Svarīgi pārliecināties, ka sūtījums tiek apmaksāts ar atbilstošas nominālvērtības pastmarkām: ja sūtījumu noformē pasta nodaļā, šo vērtību precīzi noteiks nodaļas darbinieki, bet, ja to dara pats sūtītājs, ir vēlams attiecīgos datus pārbaudīt Latvijas Pasta mājas lapā ievietotajā cenrādī vai izmantot tajā pieejamo tarifu kalkulatoru, ar kura palīdzību ērti iespējams aprēķināt sava sūtījuma izmaksas.

Tā kā pasta sūtījumi pārsvarā tiek pārvadāti ar pasažieru lidmašīnām, aviopastam drošības nolūkos aviokompānijas piemēro dažādus aizliegumus – nedrīkst sūtīt virkni sadzīvē pieprasītu priekšmetu, piemēram, smaržas, preces ar baterijām un šķiltavas.

Katra valsts var būt noteikusi arī papildu aizliegumus noteiktu preču pieņemšanai pasta sūtījumos – pirms pārrobežu pasta sūtījuma noformēšanas jāpārbauda, vai izvēlēto priekšmetu ir atļauts ievest attiecīgajā valstī. Ar šo informāciju iespējams iepazīties Latvijas Pasta mājas lapā publicētajā Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Jāatceras, ka vēstuļu korespondences sūtījumos aizliegts ievietot naudu, vērtspapīrus, dārgmetālus, dārglietas un juvelierizstrādājumus – konstatējot aizliegtas preces un priekšmetus, tajā skaitā naudu, kompetentas iestādes tos var konfiscēt jebkurā no sūtījumu ceļa posmiem.

Latvijas Pasts atgādina, ka pēdējais sūtījumu piegādes datums Latvijā šogad pirms Ziemassvētkiem ir 23.decembris, bet pirms gadumijas – 30.decembris.

Sīkākai informācijai:
Vineta Kļaviņa | Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Mob.: +371 26722585
E-pasts: ,  

Latvijas Pasta sociālo mediju profili:
Twitter; Facebook; Instagram; Linkedin