Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir iekļauta “Rakstainu dubultcimdu darināšanas prasme Mazsalacā”

Mazsalacas dubultcimdi

Lai veicinātu šo cimdu adīšanas unikālo prasmju saglabāšanu, šovasar Mazsalaca aicināja pie sevis visus rakstaino dubultcimdu adīšanas pratējus, lai veidotu kopīgu izstādi.

2022. gada 15. un 16. jūlijā Mazsalacā pulcējās visi interesenti un meistari, kuri šo divu dienu garumā intensīvi piedalījās izglītojošās lekcijās, kuras vadīja Linda Rubena (Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas lietišķās mākslas eksperte), Baiba Vaivare (tekstilmāksliniece un TLMS “Dzilna” (Limbaži) vadītāja), Janīna Kursīte (Latvijas Universitātes profesore floristikā, LZA īstenā locekle, Monogrāfisku pētījumu par latviešu folkloru, tradicionālo kultūru un literatūru autore), gan arī darbojās meistardarbnīcās pie Mazsalacas dubultcimdu meistarēm – Evijas Nagles un Guntas Jēkabsones.

2022. gada 15. jūlija vakarā svinīgā gaisotnē arī atklāta īpašo Mazsalacas dubultcimdu izstāde Mazsalacas Kultūras centrā.

Foto: Gaļina Birkava