Latvijas Dabas fonds aicina pļavu īpašniekus pieteikties jaunam dabisko pļavu produktu zīmolam

Dabisko pļavu zīmols

Latvijas Dabas fonds projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros sāk dabiskās pļavas produktu zīmola izveidi un aicina pļavu saimniekus pieteikties kā sadarbības partneriem un potenciālajiem dabiskās pļavas produktu ražotājiem. Dabisko pļavu produktu zīmols būs īpašs marķējums, kas ļaus patērētājam atpazīt produktus, kas ražoti vai auguši dabiskās pļavās, tādā veidā dodot iespēju atbalstīt pļavu saglabāšanu. Šis zīmols būs sadarbības un atbalsta mehānisms uzņēmējdarbībai ar augstu pievienoto dabas vērtību un jauns tirgus instruments vērtīgo un strauji izzūdošo dabisko pļavu saglabāšanai Latvijā.

Plašāka informācija un saite uz piteikuma anketu atrodama Latvijas Dabas fonda mājas lapā.

Pieteikšanās līdz 2023. gada 31. martam.

Dabiskās pļavas ir viens no Latvijas dabas dārgumiem, kas strauji izzūd – tās saglabājušās vien 0,7% Latvijas teritorijas. Taču labā ziņa ir tā, ka dabisko pļavu saglabāšanu var veicināt, saimniekojot un ražojot produktus, kas nāk no pļavām. Un te arī ir vieta topošajam zīmolam – ar to vēlamies gan motivēt zemes īpašniekus, gan dot patērētājiem iespēju iegūt kvalitatīvus produktus, kuru patēriņš palīdz dabai,

saka Andrejs Briedis, LDF padomes priekšsēdētājs

Dabiskās pļavas ir dzīvotne, kuras saglabāšanās ir atkarīga no cilvēka saimniekošanas. Tāpēc motivēt īpašniekus pļavu apsaimniekošanai šobrīd ir neatliekami svarīgi.

Dabiskās pļavas produktu zīmola izveides mērķis ir atbalstīt dabisko pļavu saimniekus un ar zīmola marķējumu sniegt patērētājiem precīzu informāciju par produkta izcelsmi un devumu dabisko pļavu saglabāšanā. Zīmols kalpos kā apliecinājums ražotājiem par dabisko zālāju ilgtspējīgu un bioloģiskās daudzveidības veicinošu apsaimniekošanas veidu, kā arī būs atpazīšanas zīme pircējiem – vienota kvalitātes zīme dabiskajās pļavās ražotajiem produktiem. Ar augstu dabas vērtību un kvalitāti saistīta produkta marķējuma lietojums Latvijā būs jauna pieeja, kāda līdz šim bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā nav praktizēta. Zīmolu paredzēts izstrādāt līdz 2024. gada sākumam un patērētāji ar to varēs iepazīties ”Pļava ienāk tirgū” aktivitātēs.

Projekta kontaktpersonas: 
Inga Muižniece, Projekta vadītāja, E-pasts: , Tālr.: 29453255
Laura Līdaka, Komunikācijas un zālāju produktu koordinatore, E-pasts; , Tālr.: 29360646

Pasaules dabas fonds logo