Laiks mainīt suņu žetonus Valmierā

Lai arī Valmieras pilsēta 1.jūlijā ir kļuvusi par daļu no Valmieras novada, līdz šim pieņemtie saistošie noteikumi pilsētā joprojām ir spēkā. Tādēļ no 1.jūlija Valmieras suņiem nepieciešams mainīt to reģistrācijas pazīšanas zīmi – žetonu –, to īpašniekam apmaksājot arī ikgadējo suņa turēšanas nodevas maksājumu.

Suņa turēšanas nodevas maksājums arī šogad Valmierā ir 12 EUR par suni. Nodeva ir jāmaksā par visiem Valmieras pilsētā dzīvojošiem suņiem, kas ir sasnieguši sešu mēnešu vecumu. Nodevas maksāšanas periods ir no attiecīgā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam. Nodevas apmaksu apliecina numurēts žetons, kas šogad ir dzeltenā krāsā. Sunim atrodoties publiskās vietās, žetonam ir jābūt piestiprinātam pie suņa kakla siksniņas.

Suņu turēšanas nodeva maksājama Valmieras novada pašvaldības norēķinu kontos, kas pieejami pašvaldības mājaslapas www.valmierasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Kontakti”, vai Valmieras novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 Valmierā. Veicot maksājumu, kā saņēmēju lūgums norādīt Valmieras novada pašvaldību.

Suņa īpašniekiem žetonu iespējams saņemt SIA “Valmieras Namsaimnieks” informācijas centrā Semināra ielā 2A, uzrādot maksājuma uzdevumu vai čeku par nodevas nomaksu un suņa vakcinācijas apliecību ar atzīmi par vakcināciju pret trakumsērgu.

Suņu īpašnieki, kuri ir redzes vai dzirdes invalīdi, I grupas invalīdi vai vientuļie pensionāri, kuri ir vienīgā deklarētā persona savā dzīvesvietā, ir atbrīvoti no ikgadējās nodevas, bet žetonus viņi var saņemt Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, uzrādot suņa vakcinācijas apliecību.
Individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekiem, kuru suņi neatstāj īpašuma robežas, nav nepieciešams maksāt nodevu un saņemt žetonu. Taču gadījumā, ja šāds nereģistrēts suns noklīšanas rezultātā būs nokļuvis Dzīvnieku patversmē, arī šī suņa īpašniekam būs nepieciešams veikt ikgadējo suņa turēšanas nodevas maksājumu.

Līdzekļi, kas tiek iegūti no ikgadējās suņa turēšanas nodevas maksājumiem, tiek izlietoti dzīvnieku patversmes uzturēšanai un citām aktivitātēm. Suņa turēšanas nodevas maksājums un žetons ir ikgadēja aktivitāte par Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošiem suņiem, ko paredz Valmieras pilsētas pašvaldības 19.12.2013. saistošie noteikumi Nr.194 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Valmieras pilsētā”.