Kurināmā izmaksu sadārdzinājums liek paaugstināt siltumapgādes tarifu Valmierā

SIA “Valmieras ūdens” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu Valmieras novada Valmieras pilsētai un Valmieras pagasta Viestura laukumam. Tas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un tā izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas piegādātāja AS “Valmieras Enerģija” ražošanas cenas palielinājumu. Apstiprināšanas gadījumā “Valmieras ūdens” iesniegtā tarifa 85.08 EUR/MWh spēkā stāšanās datums paredzēts 2022. gada 1. jūlijs.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs no 01.01.2022. (bez PVN) EUR/MWhNoteiktais (piedāvātais) tarifs no 01.07.2022. (bez PVN) EUR/MWhTarifa palielinājums / samazinājums pret esošo (%)
Siltumenerģijas ražošana41.0563.6555.05
Siltumenerģijas pārvade un sadale16.4820.1622.33
Siltumenerģijas tirdzniecība1.271.27
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs58.8085.0844.69

“Aizvadīto gadu laikā esam rekonstruējuši un atjaunojuši siltumapgādes sistēmu Valmieras pilsētā un Viestura laukumā, kas ļauj samazināt siltumenerģijas zudumu apjomus. Iedzīvotājiem tas nozīmē, ka tiek maksāts tikai par saņemto, izmantoto siltumenerģiju, tomēr siltumenerģijas apgādes gala tarifa kontekstā jāapzinās, ka to veido trīs komponentes, un lielākā no tām ir siltumenerģijas ražošana. Ja tās izmaksas pieaug, tad tas tieši ietekmē mūsu kā pakalpojuma sniedzēja piemēroto gala tarifu,” paskaidro SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds, piebilstot, ka tarifs atkārtoti tiks pārskatīts, ja ražotājiem samazināsies izmaksas un uzņēmumam piegādā siltumenerģija būs lētāka.

AS “Valmieras Enerģija” siltumapgādes ražošanas tarifs ir audzis energoresursu cenu pieauguma ietekmē. Salīdzinot ar pagājušo gadu, atjaunojamo energoresursu jeb šķeldas cena ir vairāk nekā dubultojusies, bet dabasgāzes cena ir pieaugusi pat vairāk nekā piecas reizes. “Lai gan fosilais kurināmais katlumājās Valmierā tiek izmantots tikai kā rezerve vai nosedz tikai ļoti mazu daļu siltumenerģijas ražošanas aukstākajās dienās ziemā. Tomēr arī tad, ja pārsvarā siltumenerģiju ražojam no atjaunojamajiem energoresursiem, fosilā kurināmā cenas pieaugums par piecām reizēm rada būtisku ietekmi uz šī izmantotā kurināmā izmaksām,” skaidro AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis.

Gada laikā arī šķeldas kā energoresursu cena ir būtiski pieaugusi. Tam par iemeslu kalpo vairāki aspekti – piemēram, Baltkrievijas šķeldas importa apstāšanās, kas galvenokārt nodrošināja Rīgas pieprasījumu, strauja šķeldas un granulu pieprasījuma pieaugums eksporta tirgos, kā arī nepietiekama šķeldas izejmateriāla ražošana pagājušajā vasarā. Uz vietējo šķeldas resursu konkurē gan siltumapgādes, gan granulu ražotāji, kas galvenokārt savu produkciju eksportē uz citām Eiropas Savienības (ES) valstīm.

Lai gan šķeldas cena ir dubultojusies, šo atjaunojamo energoresursu izmantošana vēl aizvien ir izdevīgākais risinājums enerģijas ražošanai. “Ja raugāmies uz situāciju Valmierā, siltumenerģijas ražošanas tarifa pieaugums ir tiešām liels, taču tarifs būtu krietni augstāks, ja mēs nebūtu veikuši investīcijas katlumājas modernizācijā. Pārdomāti un savlaicīgi veikti ieguldījumi ļauj stabilizēt tarifu un mazināt tā pieaugumu, un šobrīd jau 90% enerģijas ražojam no atjaunojamiem energoresursiem. Bez veiktajām investīcijām, ražojot 70% enerģijas no dabasgāzes, siltumenerģijas tarifs šodien pārsniegtu 130 eiro par vienu MWh,” norāda Māris Kānītis.

Iedzīvotāji ir aicināti sniegt priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 (iepriekš sazinoties ar pa tālruni 64220606.), elektroniskā pasta adrese: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas iela 45, Rīgā, LV1039, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.