Kūdrā veidoti tēli, kuri simbolizē latviešu senvārdus

Noslēdzoties izstādei “Vārdene”, Mazsalacas pilsētas bibliotēkā notika tikšanās ar tās autori, tekstilmākslinieci Gintu Kristjansoni un valodnieci Janīnu Kursīti. Tikšanās sākumā māksliniece Ginta Kristjansone iepazīstināja sanākušos ar 16 kūdras tēliem, kuri simbolizēja latviešu senvārdus, kuri izstādei izvēlēti iedvesmojoties  no Janīnas Kursītes grāmatām “Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca” un “Tautlietu vārdene”. Apmeklētāji uzzināja kādu senvārdu attēlo katrs no tēliem, jo izstādes laikā katram bija iespēja piemeklēt senvārdu kūdras figūrām, ņemot vērā savas asociācijas un izjūtas. Tekstilmāksliniece arī pastāstīja, kas viņu ir rosinājis pievērsties senvārdu tēmai, kāda bija izstādes ideja  un mērķis, kā arī pastāstīja vairāk par jēdzieniem “ekolingvistika”, “eko tekstils” un “vārdene”, kura autore ir Janīna Kursīte.

Turpinājumā par latviešu valodu un tās nozīmi, izmantojot vizuālus un kolorītus piemērus no folkloristikas un valodniecības ekspedīcijām, stāstīja un domāt rosināja Janīna Kursīte. Pati min, ka nav valodniece un sevi par tādu neuzskata, bet šis vārds “valodniece” viņai piedēvēts pēc grāmatu par senvārdiem izdošanas. J.Kursīte savulaik uzņēmusies apkopot senvārdus, lai tie neizzustu un saglabātos nākamajām paaudzēm.

Izstādi “Vārdene”, kas bibliotēkas apmeklētājos izraisīja lielu interesi ar to, ka pilnībā atšķīrās no citām bibliotēkā eksponētām izstādēm un bija apskatāma tumsā, janvārī un februārī apmeklēja arī skolēnu grupas un pedagogi gan no Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas, gan no Mazsalacas vidusskolas. Savukārt, izstādes slēgšanas pasākums pulcēja interesentus arī no blakus esošajiem pagastiem.

Informāciju sagatavoja Zane Jeske, Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja.

Foto: Liene Apsīte un Zane Jeske.