Koprades nozīme un tehniskais atbalsts izglītībai, uzņēmējdarbībai, kā arī ikvienas radošās idejas attīstībai Valmieras novadā

Pasākumā “Ideju tirdziņš “Koprade: eksperimentāla improvizācija?””

Cik liela ir koprades procesa nozīme Valmieras novadā un kā, strādājot plecu pie pleca, varam viens no otra mācīties un kopīgi risināt dažādus tehniskos un radošos jautājumus? Kā radošo un koprades procesu integrēt izglītībā? Kā biznesa ideju autoriem ideju attīstībā var palīdzēt DARE iekārtas? Šie un daudz citi jautājumi caur sarunām un diskusijām tika apspriesti pasākumā “Ideju tirdziņš “Koprade: eksperimentāla improvizācija?””.

Valmieras koprades darbnīca DARE 24. februārī, Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros un, ieskandinot savu trešo dzimšanas dienu,  aicināja sanākt kopā uzņēmējus, mājražotājus, radošos entuziastus, māksliniekus, izglītības nozares pārstāvjus, skolēnus un studentus, lai dalītos ar idejām, dzirdētu ekspertu viedokļus un piedalītos dažādās interaktīvās aktivitātēs. Pasākuma laikā norisinājās divas paneļdiskusijas ar fokusu uz biznesa un izglītības sektoru. Diskusijas moderēja Katrīne Zane Geidmane – satura stratēģe un mārketinga tekstu autore B2B uzņēmumiem.

Diskusijā par DARE sadarbību ar uzņēmējdarbības nozari Valmieras novadā, vienprātīgi tika atzīta darbnīcas nepieciešamība un spēja darboties kā svarīgam atbalsta punktam, iedvesmojot un iedrošinot esošos un topošos uzņēmējus, neatkarīgi no pieredzes un zināšanu daudzuma.

Valmieras novada pašvaldības domes deputāte, Rūjienas amatnieku biedrības “Rūzele” valdes priekšsēdētāja Guna Ķibere atzina, ka DARE ir lieliska vieta Valmierā, kur smelties iedvesmu no citiem radošiem cilvēkiem. Zīmola “Mūzikas stūrītis” radītāja Maija Diļevka papildināja, ka DARĒ ikviens var uzdrošināties darīt, eksperimentēt un ar darbnīcā pieejamo iekārtu palīdzību realizēt visdažādākos projektus. Maija arī atzina, ka DARE ir lieliska vieta ar plašu iekārtu piedāvājumu ikviena vecuma cilvēkam un cer, ka nākotnē ar vien vairāk cilvēki par to uzzinās un uzdrīkstēsies aiziet un apskatīt darbnīcu klātienē!

DARĒ realizējamie projekti var būt gan personīgām, gan savas uzņēmējdarbības veicināšanas vajadzībām. DARE ir vieta, kur satiekas uzņēmēji, eksperti, iesācēji un ikviens interesents, kuram ir vēlme iemācīties ko jaunu un izpausties radoši. LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Juris Čeičs atzina, ka darbnīcai DARE, sadarbojoties ar ekspertiem un biznesa inkubatora dalībniekiem, nākotnē būtu iespējams radīt patiesi oriģinālus un vērtīgus prototpu risinājumus, tādā veidā efektīvāk atbalstot jaunos uzņēmējus.

Diskutējot par izglītības nozares sadarbību ar darbnīcu DARE, galvenokārt tika izcelts komunikācijas svarīgums starp darbnīcu, pedagogiem, skolēniem un studentiem. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotāja Liene Daugule atzina, ka šobrīd skolēniem ir ļoti svarīgi gūt reālus priekšstatus par dažādiem radošiem procesiem un risinājumiem, kas spētu palīdzēt macību procesā un, iespējams, arī profesionālajā izaugsmē. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas direktore Iveta Kļaviņa papildināja, ka radošās darbnīcas, iepazīstot procesu no sākuma līdz beigām, bērnus un jauniešus patiesi ieinteresē un motivē darīt vairāk.

Valmieras koprades darbnīcas DARE vadītāja Unda Blaumane pateicas ikvienam pasākuma apmeklētājam un cer, ka katrs, kurš ieradās, varēja iedvesmoties no paneļdiskusiju dalībnieku sarunām, sajust radošumu un iespējas, ko mēs varam sniegt! DARE komandai šī bija iespēja pārliecināties, ka ir uzņemts pareizais virziens, kā arī saka paldies par iespēju noskaidrot, kāds atbalsts ir nepieciešams, uzņēmējiem, mājražotājiem, izglītības sektoram un jebkuram darbnīcas DARE apmeklētājam, neatkarīgi no vecuma un nodarbošanās!

Darbnīcas radošā komanda ir pārliecināti, ka Valmieras novadā ir ļoti daudz cilvēku ar oriģinālām un inovatīvām idejām, tāpēc turpina atbalstīt jaunos, topošos un pieredzējušos uzņēmējus, mājražotājus un radošos entuziastus ideju realizēšanas procesā ar visu DARĒ pieejamo tehnisko aprīkojumu. Pieteikt laiku darbam pie iekārtām interesenti tiek aicināti DARE mājaslapā vai zvanot pa tālr. 29367607 un rakstot darbnīcai. Tāpat aicinām sekot līdzi jaunumiem DARE sociālajos medijos un ceram uz pavisam drīzu tikšanos!

Informāciju sagatavoja:
Dina Linda Mīlberga, Valmieras koprades darbnīca DARE