Konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021” apbalvotas ēkas Valmierā un Mazsalacā

Noslēdzies konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021”, kuru organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar žurnālu “Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka” 2.vietu ieguva daudzdzīvokļu ēka Valmierā, Gaujas ielā 2. Apsaimniekotājs SIA “Valmieras namsaimnieks”. Savukārt EM simpātiju balvu par iniciatīvu un ieguldījumu ilgtspējīgu un energoefektīvu risinājumu pielietošanā ēkas atjaunošanā, saņēma ēka Pērnavas ielā 7, Mazsalacā. Apsaimniekotājs biedrība “Pērnavas 7.”

Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Gaujas ielā 2, Valmierā
Ekonomikas ministrijas simpātiju balvu par iniciatīvu un ieguldījumu ilgtspējīgu un energoefektīvu risinājumu pielietošanā ēkas atjaunošanā, saņēma ēka Pērnavas ielā 7, Mazsalacā

Konkursā no Valmieras novada pieteiktas bija piecas ēkas. No Valmieras – Stacijas iela 41, Georga Apiņa iela 10, Gaujas iela 2, No Valmieras pagasta, Viestura laukums 2a. No Mazsalacas – Pērnavas iela 7.

Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs: “Savas mājas un pagalma sakārtošana ir katra saimnieka goda lieta. Investējot ēku atjaunošanā, mājokļi tiek padarīti pieejamāki un energoefektīvāki, kas nozīmē arī ilgtermiņa ieguvumus visiem – gan iedzīvotāju labklājībai, gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan arī svarīgs solis Eiropas Savienības kopējo enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanā. Ar ES fondu atbalstu līdz šim mums jau ir izdevies sakārtot daļu no ēkām. Arī turpmāk Ekonomikas ministrija darīs visu iespējamo, lai būtu pieejams atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu veicināšanai daudzdzīvokļu, privātajās, publiskajās un ražošanas ēkās. Un nav labākas motivācijas par labu piemēru! Lai šodienas konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021” laureāti kalpo par izcilu piemēru citām daudzdzīvokļu, ražošanas un sabiedriskām ēkām, kā arī privātmājām kļūt energoefektīvākām un videi draudzīgākām.”

Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs: “Energoefektivitātes veicināšana ir neatņemama klimata politikas sastāvdaļa, tātad viens no svarīgiem elementiem, kas Latvijai līdz ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm palīdzēs sasniegt izvirzītos klimata un enerģētikas mērķus, un veicinās virzību uz klimatneitralitāti 2050. gadā. Ēku atjaunošana un pārbūve ir stratēģisks ilgtermiņa ceļš gan dzīvošanai komfortablāk un videi draudzīgāk, gan arī ekonomiskāk. Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” jau desmito gadu veicina sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību un to nozīmi gāzu emisiju samazināšanā. Paldies visiem konkursa dalībniekiem. Lepojos, ka varam piedalīties šī konkursa organizēšanā, kas gadu no gada izceļ labākos energoefektīvu ēku būvniecības, atjaunošanas un pārbūves projektus. Konkurss un tajā pieteiktās ēkas kalpo kā iedvesmas avots un labais piemērs drošai, ilgtspējīgai un klimatam draudzīgai publiskai telpai un visiem Latvijas iedzīvotājiem.”

Helēna Indriksone, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietniece un konkursa žūrijas dalībniece: “Konkurss “Ēnergoefektīvākā ēka Latvijā” svin 10 gadu jubileju. Tie ir svētki energoefektivitātes draugiem, kas visus šos gadus veicinājuši sabiedrībā izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kvalitatīvu dzīves telpu un labo praksi ēku energoefektivitātes jomā. Novēlu tā turpināt!”

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021” laureāti

Detalizēta informācija par šā gada konkursa laureātiem pieejama konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.

Nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka. Jaunbūve”:
1.vieta – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Antonijas ielā 17A;
2.vieta – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Rūpniecības ielā 25;
3.vieta – daudzdzīvokļu ēka Akāciju ielā 2E un Akāciju ielā 2C, Rīgā.

Nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka”:
1.vieta – Liepājas pašvaldības ēka Liepājā, Peldu ielā 5;
2.vieta – Prokuratūras ēka Rīgā, Aspazijas bulvārī 7;
3.vieta – Arhīva ēka Daugavpilī, Komandanta ielā 9.

Nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka”:
1.vieta – daudzdzīvokļu ēka Siguldā, Lakstīgalas ielā 3;
2.vieta – daudzdzīvokļu ēka Valmierā, Gaujas ielā 2;
3.vieta – daudzdzīvokļu ēka Talsos, Ezera ielā 3.

Interneta balsojumā visvairāk balsu – 1020 balsis – un līdz ar to konkursa Simpātijas balvu saņēma atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Dobelē, Skolas ielā 14.

Par konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā”

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” jau 10 gadu tiek organizēts ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021” tika izsludināts šā gada martā. Šogad konkursā kopumā tika saņemti 29 projektu pieteikumi; konkursa otrās kārtas ietvaros tika vērtētas 17 ēkas sešās Latvijas pilsētās.

Konkursu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar žurnālu „Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

Informācijas avots: EM sabiedrisko attiecību nodaļa