Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 16.11.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 16.11.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks ceturtdien, 2023.gada 16.novembrī, Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā

Komiteju sēdēs izskatāmo saistošo noteikumu projekti: šeit.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

plkst.8.30 DARBA KĀRTĪBA

Protokols

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu  komiteja

plkst.10.30 DARBA KĀRTĪBA

Protokols

Saimniecisko lietu komiteja

plkst.13.00 DARBA KĀRTĪBA

Protokols

Sociālo un veselības lietu komiteja

plkst.14.00 DARBA KĀRTĪBA

Protokols

Finanšu komiteja

plkst.14.30 DARBA KĀRTĪBA

Protokols