Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 16.03.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 16.03.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks ceturtdien, 2023.gada 16.martā, Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

plkst.8.30 DARBA KĀRTĪBA

Sēdes protokols

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu  komiteja

plkst.10.30 DARBA KĀRTĪBA

Sēdes protokols

Saimniecisko lietu komiteja

plkst.13.00 DARBA KĀRTĪBA

Sēdes protokols

Sociālo un veselības lietu komiteja

plkst.14.00 DARBA KĀRTĪBA

Sēdes protokols

Finanšu komiteja

plkst.14.30 DARBA KĀRTĪBA

Sēdes protokols