Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 15.06.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 15.06.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks ceturtdien, 2023.gada 15.jūnijā, Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā

Komiteju sēdēs izskatāmo saistošo noteikumu projekti: šeit.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.8.30DARBA KĀRTĪBA
Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu  komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.10.30DARBA KĀRTĪBA
Saimniecisko lietu komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.13.00DARBA KĀRTĪBA
Sociālo un veselības lietu komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.14.00DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.14.30DARBA KĀRTĪBA