Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 14.09.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 14.09.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks ceturtdien, 2023.gada 14.septembrī, Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā

Komiteju sēdēs izskatāmo saistošo noteikumu projekti: šeit.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

plkst.8.30DARBA KĀRTĪBA
Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu  komiteja

plkst.10.30DARBA KĀRTĪBA
Saimniecisko lietu komiteja

plkst.13.00DARBA KĀRTĪBA
Sociālo un veselības lietu komiteja

plkst.14.00DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komiteja

plkst.14.30DARBA KĀRTĪBA