Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 13.10.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 13.10.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks ceturtdien, 2022.gada 13.oktobrī, Jāņa Daliņa stadionā, 3.stāvā, Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, LV-4201

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejaplkst.8.30DARBA KĀRTĪBA
Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu  komitejaplkst.10.30DARBA KĀRTĪBA
Saimniecisko lietu komitejaplkst.13.00DARBA KĀRTĪBA
Sociālo un veselības lietu komitejaplkst.14.30DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejaplkst.15.30DARBA KĀRTĪBA