Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 13.07.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 13.07.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks ceturtdien, 2023.gada 13.jūlijā, Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā

Komiteju sēdēs izskatāmo saistošo noteikumu projekti: šeit.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.9.15 DARBA KĀRTĪBA

Protokols

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu  komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.10.30 DARBA KĀRTĪBA

Protokols

Saimniecisko lietu komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.13.00 DARBA KĀRTĪBA

Protokols

Sociālo un veselības lietu komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.14.00 DARBA KĀRTĪBA

Protokols

Finanšu komiteja

Sēdes audioieraksts

plkst.14.30 DARBA KĀRTĪBA

Protokols