Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 11.05.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 11.05.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks ceturtdien, 2023.gada 11.maijā, Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā

Komiteju sēdēs izskatāmo saistošo noteikumu projekti: šeit.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Sēdes audioieraksts:

plkst.8.30 DARBA KĀRTĪBA

 

Sēdes protokols

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu  komiteja

Sēdes audioieraksts.

plkst.10.30 DARBA KĀRTĪBA

 

Sēdes protokols

Saimniecisko lietu komiteja

Sēdes audioieraksts.

plkst.13.00 DARBA KĀRTĪBA

 

Sēdes protokols

Sociālo un veselības lietu komiteja

Sēdes audioieraksts.

plkst.14.00 DARBA KĀRTĪBA

 

Sēdes protokols

Finanšu komiteja

Sēdes audioieraksts.

 

plkst.16.30 DARBA KĀRTĪBA

 

Sēdes protokols