Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 11.04.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 11.04.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks 2024.gada 11.martā, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā

Komiteju sēdēs izskatāmo saistošo noteikumu projekti: šeit.

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

plkst. 8.30 DARBA KĀRTĪBA

PROTOKOLS

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

plkst. 10.30 DARBA KĀRTĪBA

PROTOKOLS

Sociālo un veselības lietu komiteja NENOTIEK Nav iesniegti izskatāmie jautājumi
Finanšu komiteja

 

plkst. 13.00 DARBA KĀRTĪBA

PROTOKOLS