Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes komiteju kopīgā ārkārtas sēde 03.11.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes komiteju kopīgā ārkārtas sēde 03.11.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes komiteju kopīgā sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 3.novembrī, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā

Domes komiteju kopīgā sēde plkst.8.30

Darba kārtība:

Nr.p.k. Darba kārtības punkts
1 Par Tautsaimniecības, vides un attīstības komitejas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
2 Par Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu