Kokskaidu granulu cenas palielinājuma dēļ mainīsies siltumenerģijas tarifs Bērzaines ciemā

Centrālās siltumenerģijas ražošanā Bērzaines ciemā izmanto kokskaidu granulas

1. martā SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” spēkā stāsies jauns siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Valmieras novada Bērzainē būs par 24,5 % lielāks – 79,29 EUR/MWh, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo. Vienlaikus mājsaimniecību lietotājiem martā un aprīlī tiks piemērots valsts noteiktais maksimālais siltumenerģijas tarifa līmenis – 68,00 EUR/MWh.

Bērzainē kopš 2021. gada 1. novembra tiek piemērots siltumenerģijas tarifs 63,69 EUR/MWh, ko SPRK apstiprināja pērn septembrī. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu izmaiņas no š.g. 1. marta saistītas ar kokskaidu granulu, kas ir vienīgais izmantotais kurināmais Bērzainē, cenas palielinājumu.

Šī gada sākumā, ņemot vērā ražošanas izmaksu pieaugumu un lielo biomasas pieprasījumu gan Latvijā, gan reģionā, novērojami būtiski šķeldas un granulu cenu pieaugumi. Lai gan joprojām cenu svārstības nav salīdzināmas ar dabasgāzes tirgū novēroto, cenu pieaugumi ir lielāki nekā iepriekšējos gados.

SPRK vērš uzmanību, ka siltumenerģijas izmaksu mazināšanai valsts sniegs atbalstu mājsaimniecībām tajās pašvaldībās, kur vērojams ekstremāls cenu pieaugums, t.i. kurās siltumenerģijas tarifs centralizētajā siltumapgādē ir virs 68,00 EUR/MWh. Ņemot vērā minēto, martā un aprīlī Bērzaines mājsaimniecību lietotājiem tiks piemērots šis maksimālais siltumenerģijas tarifa līmenis. Plašāka informācija par atbalstu siltumenerģijas izmaksu mazināšanai un kompensācijas aprēķina kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē. Papildu jautājumu gadījumā par valsts atbalsta mehānismiem aicinām vērsties Ekonomikas ministrijā.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniedza SPRK š.g. 25. janvārī, kā arī nepieciešamo papildu informāciju tarifu projekta izvērtēšanas laikā pēc SPRK pieprasījumiem. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Plašāk ar siltumenerģijas tarifiem Latvijā aicinām iepazīties SPRK infografikā. Tīmekļvietnē publicēts arī februāra siltumenerģijas apskats.

Kopumā SPRK šobrīd (uz 16.02.22.) izskatīšanā ir 12 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

SPRK tarifus aprēķina un apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Lazdiņa, SPRK sabiedrisko attiecību vadītāja